OBD มาจากคำว่า On-board Diagnostic เป็นมาตรฐานที่กำหนดขี้นร่วมกันโดย SAE และ ISO โดยกำหนดมาตรฐานวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางดิจิตอลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งบนรถยนต์ ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยไอเสีย (Emission) กับเครื่องสแกนข้อมูล ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ตำแหน่งการติดตั้ง รหัสบันทึกความบกพร่องที่ตรวจพบ (Malfunction Indicator Light : MIL) แล้วแสดงออกมาให้คนขับหรือช่างได้รู้ถึงปัญหานั้น ในปี 1988 The California Air Resources Board (CARB) ได้กำหนดความต้องการไว้ว่า รถยนต์ทุกคันต้องมีระบบที่สามารถแยกแยะปัญหาการขัดข้องที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยไอเสีย(emission system) และระบบควบคุมเครื่องยนต์(powertrain system) ซึ่งเรียกว่าระบบOBD-I ในขณะเดียวกัน CARB ยังได้กำหนดมาตรฐาน OBD-II ขึ้นมาและให้มีผลบังคับใช้กับรถยนต์ทุกคันในอเมริกา ตั้งแต่ปี 1996 เพื่อจะได้เป็นแนวทางใหม่ให้กับช่างในการแก้ปัญหาการซ่อมเครื่องยนต์และระบบควบคุมการปล่อยไอเสีย

ข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ OBD-II แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆคือ

1. DTC (Diagnostic Trouble Code) หมายถึง รหัสวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งใช้ในการคาดคะเนความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น เมื่ออ่านรหัสวิเคราะห์ปัญหาเป็นรหัส P0068 ตามมาตรฐานที่กำหนดก็จะหมายถึงว่า อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงสูงเกินไป เป็นต้น

2. ข้อมูลการทำงานแบบ Real-time เป็นข้อมูลที่ได้จากตัวตรวจจับการทำงานของเครื่องยนต์เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพการทำงาน หรือใช้เพื่อประมวลความเสียหายประกอบกับรหัส DTC หรือข้อมูลอื่นๆ เช่น ความเร็วรอบเครื่องยนต์ อุณหภูมิหม้อน้ำ แรงดันคอมมอลเรล ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดขณะรถกำลังวิ่งหรือไม่ (รถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็จะมีค่าที่แตกต่างกันออกไป)

3. ข้อมูลการทำงานแต่ละช่วงเวลา เป็นการอ่านข้อมูลแบบ  Real-time ในช่วงต้นของรอบเวลา และ ล็อกข้อมูลนั้นไว้จนครบรอบของเวลา ก่อนที่จะอ่านข้อมูลอีกครั้ง ข้อมูลที่ได้นี้จะใช้สำหรับประกอบการปรับแต่งการทำงานของเครื่องยนต์ OBD-II โปรโตคอล

วงการอุตสาหกรรมรถยนต์ได้ร่วมมือกับ The Society of Automotive Engineers (SAE) เพื่อกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคและกฏข้อบังคับสำหรับ OBD-II ขึ้นมา โดยมาตรฐานนี้จะเป็นการกำหนดรูปแบบของข้อมูลที่ใช้ติดต่อสื่อสารกัน วิธีการในการทดสอบ รวมถึงการกำหนดรหัสวิเคราะห์ปัญหาให้เป็นรหัสที่สามารถใช้ได้เหมือนกันหมดโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับยี่ห้อ หรือรุ่นของรถ

มาตรฐานการสื่อสารหรือโปรโตคอลที่ใช้ในอุปกรณ์ OBD-II มีการปรับแต่งหรือเพิ่มเติมเพื่อใช้แต่ละค่ายรถยนต์ แต่พอสรุปรวมได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

1. ISO 9141 มีความเร็วในการรับส่ง 10kb/s ใช้กับรถยุโรปและรถญี่ปุ่นส่วนใหญ่

2. J1850 PMW(Pulse Width  Modulation) มีความเร็วในการรับส่ง 100kb/s ใช้ในรถฟอร์ดและมาสดา

3. J1850 VPM (Variable Pulse Modulation) มีความเร็วในการรับส่ง 100kb/s ใช้กับรถในเครือจีเอ็ม

4. CAN (Controller Area Network) มีความเร็วในการรับส่ง 1-10Mb/s ใช้กับรถที่จะออกในปี 2008  โปรโตคอลที่ต่างกันจะไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ เพราแตกต่างกันทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์ ระดับสัญญาทางไฟฟ้า และซอฟท์แวร์

***ลักษณะของปลั๊ก OBD-II จะเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดโดยมีการกำหนดขาต่อใช้งาน

สำหรับ ISUZU DMAX และ TOYOTA VIGO จุดติดตั้งปลั๊ก OBD-II จะอยู่ด้านคนขับ อยู่ใต้คอนโซลและใต้พวงมาลัยทั้ง SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9 141 – 2

มาดูความหมายของ error code ในกรณีที่รถเกิดสัญญาณเตือน โชว์ความผิดปกติเครื่องยนต์และส่วนประกอบอื่นๆของรถ และเมื่อเราเอา obd2 ไป scan ดูจะพบว่ามี Code  ต่างๆมากมาย เรามาดูความหมายของ Code แต่ละตัวกันครับว่าคืออะไร ก่อนที่จะลบ Code นั้นไป ว่าเป็น Code ที่เราสามารถลบได้เองหรือเปล่า

 

 

 • P0001 วงจรควบคุมปรับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (เปิด)
 • P0002 การทำงานวงจรควบคุมปรับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
 • P0003 วงจรครบคุมปรับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (ต่ำ)
 • P0004 วงจรครบคุมปรับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (สูง)
 • P0005 วงจรควบคุมวาล์วปิดน้ำมัน (เปิด)
 • P0006 วงจรควบคุมวาล์วปิดน้ำมัน (ต่ำ)
 • P0007 วงจรควบคุมวาล์วปิดน้ำมัน (สูง)
 • P0008 การทำงานของระบบตำแหน่งเครื่องยนต์ (แบงค์1)
 • P0009 การทำงานของระบบตำแหน่งเครื่องยนต์ (แบงค์2)
 • P0010 วงจรตำแหน่งขณะทำงานเพลาข้อเหวี่ยง A (แบงค์1)
 • P0011 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง A – จังหวะไทม์มิ่งล่วงหน้ามากไป หรือ ระบบการทำงาน (แบงค์1)
 • P0012 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง A – จังหวะไทม์มิ่งล่าช้ามากไป (แบงค์1)
 • P0013 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง B ขณะทำงาน (แบงค์1)
 • P0014 ตำแหน่งเพลงข้อเหวี่ยง B -จังหวะไทม์มิ่งล่วงหน้ามากไป หรือ ระบบการทำงาน (แบงค์ 1)
 • P0015 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง B – จังหวะไทม์มิ่งล่าช้ามากไป (แบงค์ 1)
 • P0016 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง – ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวสัมพันธ์กัน (แบงค์ 1 เซนเซอร์ A)
 • P0017 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง – ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวสัมพันธ์กัน (แบงค์ 1 เซนเซอร์ B)
 • P0018 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง – ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวสัมพันธ์กัน (แบงค์ 2 เซนเซอร์ A)
 • P0019 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง – ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวสัมพันธ์กัน (แบงค์ 2 เซนเซอร์ B)
 • P0020 วงจรตำแหน่งขณะทำงานเพลาข้อเหวี่ยง A (แบงค์ 2)
 • P0021 ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว A – จังหวะไทม์มิ่งลล่วงหน้ามากไป (แบงค์ 2)
 • P0022 ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว A – จังหวะไทม์มิ่งล่าช้าเกิดไป (แบงค์ 2)
 • P0023 ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว B – วงจรขณะทำงาน (แบงค์ 2)
 • P0024 ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว B – จังหวะไทม์มิ่งล่วงหน้มากไป หรือ ระบบทำงาน (แบงค์ 2)
 • P0025 ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว B – จังหวะไทม์มิ่งล่าช้าเกิดไป (แบงค์ 2)
 • P0026 วงจรโซลินนอยด์วาวล์ควบคุมวาวล์ไอดี (แบงค์ 1)
 • P0027 วงจรโซลินนอยด์วาวล์ควบคุมวาวล์ไอเสีย (แบงค์ 1)
 • P0028 วงจรโซลินนอยด์วาวล์ควบคุมวาวล์ไอดี (แบงค์ 2)
 • P0029 วงจรโซลินนอยด์วาวล์ควบคุมวาวล์ไอเสีย (แบงค์ 2)
 • P0030 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน (แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1)
 • P0031 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ต่ำ (แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1)
 • P0032 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน สูง (แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1)
 • P0033 วงจรควบคุมวาวล์บายพาสเทอร์โบชาร์จเจอร์
 • P0034 วงจรควบคุมวาวล์บายพาสเทอร์โบชาร์จเจอร์ ( ต่ำ )
 • P0035 วงจรควบคุมวาวล์บายพาสเทอร์โบชาร์จเจอร์ ( สูง )
 • P0036 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
 • P0037 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ต่ำ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
 • P0038 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน สูง ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
 • P0039 วงจรควบคุมการทำงานวาวล์บายพาสเทอร์โบชาร์จเจอร์
 • P0040 สัญญาณออกชิเจนเซนเซอร์สับเปลี่ยน แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 / แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1
 • P0041 สัญญาณออกชิเจนเซนเซอร์สับเปลี่ยน แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 / แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2
 • P0042 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
 • P0043 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ต่ำ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
 • P0044 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน สูง ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
 • P0045 วงจรโซลินอยด์ควบคุมเทอร์โบชาร์จเจอร์ ( เปิด )
 • P0046 การทำงานวงจรควบคุมเทอร์โบชาร์จเจอร์
 • P0047 วงจรโซลินอยด์ควบคุมเทอร์โบชาร์จเจอร์ ( ต่ำ )
 • P0048 วงจรโซลินอยด์ควบคุมเทอร์โบชาร์จเจอร์ ( สูง )
 • P0049 ความเร็วของเทอร์โบมากเกินไป
 • P0050 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
 • P0051 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ต่ำ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
 • P0052 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน สูง ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
 • P0053 ความต้านทานเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
 • P0054 ความต้านทานเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
 • P0055 ความต้านทานเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
 • P0056 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
 • P0057 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ต่ำ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
 • P0058 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน สูง ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
 • P0059 ความต้านทานเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
 • P0060 ความต้านทานเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
 • P0061 ความต้านทานเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
 • P0062 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
 • P0063 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ต่ำ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
 • P0064 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน สูง ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
 • P0065 การทำงานควบคุมหัวฉีด
 • P0066 วงจรควบคุมหัวฉีด หรือ วงจร ต่ำ
 • P0067 วงจรควบคุมหัวฉีด หรือ วงจร สูง
 • P0068 MAP/MAF สัมพันธ์กับตำแหน่งปีกผีเสื้อ
 • P0069 แรงดัน MAP/BP สัมพันธ์กัน
 • P0070 วงจรเซนเซอร์ความชื้นอุณหภูมิอากาศ
 • P0071 การทำงานเซนเซอร์ความชื้นอุณหภูมิอากาศ
 • P0072 วงจรเซนเซอร์ความชื้นอุณหภูมิอากาศ ( ต่ำ )
 • P0073 วงจรเซนเซอร์ความชื้นอุณหภูมิอากาศ ( สูง )
 • P0074 วงจรเซนเซอร์ความชื้นอุณหภูมิอากาศ ขาดช่วง
 • P0075 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอดี ( แบงค์ 1 )
 • P0076 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอดี ต่ำ ( แบงค์ 1 )
 • P0077 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอดี สูง ( แบงค์ 1 )
 • P0078 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอเสีย ( แบงค์ 1 )
 • P0079 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอเสีย ต่ำ ( แบงค์ 1 )
 • P0080 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอเสีย สูง ( แบงค์ 1 )
 • P0081 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอดี ( แบงค์ 2 )
 • P0082 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอดี ต่ำ ( แบงค์ 2 )
 • P0083 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอดี สูง ( แบงค์ 2 )
 • P0084 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอเสีย ( แบงค์ 2 )
 • P0085 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอเสีย ต่ำ ( แบงค์ 2 )
 • P0086 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอเสีย สูง ( แบงค์ 2 )
 • P0087 ระบบแรงดันทางเดินน้ำมันต่ำมาก
 • P0088 ระบบแรงดันทางเดินน้ำมันสูงมาก
 • P0089 การทำงานปรับแรงดันน้ำมัน 1
 • P0090 วงจรควบคุมปรับแรงดันน้ำมัน 1
 • P0091 วงจรควบคุมปรับแรงดันน้ำมัน 1 ต่ำ
 • P0092 วงจรควบคุมปรับแรงดันน้ำมัน 1 สูง
 • P0093 ตรวจพบการรั่วระบบน้ำมัน – รั่วมาก
 • P0094 ตรวจพบการรั่วระบบน้ำมัน – รั่วน้อย
 • P0095 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี 2
 • P0096 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี 2
 • P0097 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี 2 ต่ำ
 • P0098 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี 2 สูง
 • P0099 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี 2 ขาดช่วง/ไม่คงที่
 • P0100 วงจรปริมาณอัตราการไหลอากาศ ( แอร์โฟล )
 • P0101 การทำงานวงจรปริมาณอัตราการไหลอากาศ ( แอร์โฟล )
 • P0102 วงจรปริมาณอัตราการไหลอากาศ ( แอร์โฟล ) ต่ำ
 • P0103 วงจรปริมาณอัตราการไหลอากาศ ( แอร์โฟล ) สูง
 • P0104 วงจรปริมาณอัตราการไหลอากาศ ( แอร์โฟล ) ขาดช่วง
 • P0105 วงจรแรงดัน Manifold/Barometric
 • P0106 การทำงานวงจรแรงดัน Manifold/Barometric
 • P0107 วงจรแรงดัน Manifold/Barometric ต่ำ
 • P0108 วงจรแรงดัน Manifold/Barometric สูง
 • P0109 วงจรแรงดัน Manifold/Barometric ขาดช่วง
 • P0110 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี # 1
 • P0111 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี # 1
 • P0112 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี # 1 ต่ำ
 • P0113 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี # 1 สูง
 • P0114 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี # 1 ขาดช่วง
 • P0115 วงจรอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
 • P0116 การทำงานวงจรอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
 • P0117 วงจรอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น ต่ำ
 • P0118 วงจรอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น สูง
 • P0119 วงจรอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น ขาดช่วง
 • P0120 วงจรสวิทช์ A/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
 • P0121 การทำงานวงจรสวิช์ A/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
 • P0122 วงจรสวิทช์ A/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ต่ำ
 • P0123 วงจรสวิทช์ A/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง สูง
 • P0124 วงจรสวิทช์ A/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ขาดช่วง
 • P0125 อุณหภูมิหล่อเย็นไม่เพียงพอสำหรับปิดวงจรน้ำมัน
 • P0126 อุณหภูมิหล่อเย็นไม่เพียงพอสำหรับการทำงาน
 • P0127 อุณหภูมิไอดี สูงมากเกินไป
 • P0128 เทอร์โมสตั๊ดหล่อเย็น ( อุณหภูมิหล่อเย็น ต่ำกว่า อุณหภูมิเทอร์โมสตั๊ด )
 • P0129 แรงดัน Barometric ต่ำเกินไป
 • P0130 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
 • P0131 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทต่ำ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
 • P0132 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทสูง ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
 • P0133 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ตอบสนองกลับช้า ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
 • P0134 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ไม่ทำงาน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
 • P0135 วงจรอุ่นความร้อนออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
 • P0136 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
 • P0137 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทต่ำ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
 • P0138 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทสูง ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
 • P0139 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ตอบสนองกลับช้า ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
 • P0140 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ไม่ทำงาน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
 • P0141 วงจรอุ่นความร้อนออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
 • P0142 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
 • P0143 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทต่ำ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
 • P0144 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทสูง ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
 • P0145 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ตอบสนองกลับช้า ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
 • P0146 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ไม่ทำงาน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
 • P0147 วงจรอุ่นความร้อนออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
 • P0148 จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบกพร่อง
 • P0149 จังหวะจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบกพร่อง
 • P0150 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
 • P0151 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทต่ำ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
 • P0152 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทสูง ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
 • P0153 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ตอบสนองกลับช้า ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
 • P0154 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ไม่ทำงาน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
 • P0155 วงจรอุ่นความร้อนออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
 • P0156 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
 • P0157 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทต่ำ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
 • P0158 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทสูง ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
 • P0159 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ตอบสนองกลับช้า ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
 • P0160 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ไม่ทำงาน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
 • P0161 วงจรอุ่นความร้อนออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
 • P0162 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
 • P0163 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทต่ำ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
 • P0164 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทสูง ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
 • P0165 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ตอบสนองกลับช้า ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
 • P0166 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ไม่ทำงาน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
 • P0167 วงจรอุ่นความร้อนออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
 • P0168 อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงสูงมากเกิดไป
 • P0169 จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้อง
 • P0170 Fuel Trim ( แบงค์ 1 )
 • P0171 ส่วนผสมบางเกินไป ( แบงค์ 1 )
 • P0172 ส่วนผสมหนาเกินไป ( แบงค์ 1 )
 • P0173 Fuel Trim ( แบงค์ 2 )
 • P0174 ส่วนผสมบางเกินไป ( แบงค์ 2 )
 • P0175 ส่วนผสมหนาเกินไป ( แบงค์ 2 )
 • P0176 วงจรเซนเซอร์จ่ายน้ำมัน
 • P0177 การทำงานวงจรเซนเซอร์จ่ายน้ำมัน
 • P0178 วงจรเซนเซอร์จ่ายน้ำมัน ต่ำ
 • P0179 วงจรเซนเซอร์จ่ายน้ำมัน สูง
 • P0180 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน A
 • P0181 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน A
 • P0182 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน A ต่ำ
 • P0183 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน A สูง
 • P0184 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน A ขาดช่วง
 • P0185 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน B
 • P0186 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน B
 • P0187 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน B ต่ำ
 • P0188 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน B สูง
 • P0189 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน B ขาดช่วง
 • P0190 วงจรเซนเซอร์แรงดันน้ำมัน
 • P0191 การทำงานวงจรเซนเซอร์แรงดันน้ำมัน
 • P0192 วงจรเซนเซอร์แรงดันน้ำมัน ต่ำ
 • P0193 วงจรเซนเซอร์แรงดันน้ำมัน สูง
 • P0194 วงจรเซนเซอร์แรงดันน้ำมัน ขาดช่วง
 • P0195 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง
 • P0196 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง
 • P0197 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง ต่ำ
 • P0198 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง สูง
 • P0199 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง ขาดช่วง
 • P0200 วงจรหัวฉีด เปิด
 • P0201 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 1
 • P0202 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 2
 • P0203 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 3
 • P0204 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 4
 • P0205 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 5
 • P0206 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 6
 • P0207 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 7
 • P0208 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 8
 • P0209 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 9
 • P0210 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 10
 • P0211 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 11
 • P0212 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 12
 • P0213 สตาร์ทเย็น หัวฉีดที่ 1
 • P0214 สตาร์ทเย็น หัวฉีดที่ 2
 • P0215 โซนอยล์เครื่องยนต์ปิด
 • P0216 วงจรควบคุมจังหวะการฉีดของหัวฉีด
 • P0217 สภาวะอุณหภูมิหล่อเย็นสูง
 • P0218 สภาวะอุณหภูมิน้ำมันเกียร์สูง
 • P0219 สภาวะความเร็วรอบเครื่องยนต์สูง
 • P0220 วงสวิทช์ B/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
 • P0221 การทำงานวงสวิทช์ B/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
 • P0222 วงสวิทช์ B/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ต่ำ
 • P0223 วงสวิทช์ B/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง สูง
 • P0224 วงสวิทช์ B/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ขาดช่วง
 • P0225 วงสวิทช์ c/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
 • P0226 การทำงานวงสวิทช์ c/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
 • P0227 วงสวิทช์ c/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ต่ำ
 • P0228 วงสวิทช์ c/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง สูง
 • P0229 วงสวิทช์ c/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ขาดช่วง
 • P0230 วงจรปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันต่ำ
 • P0231 วงจรปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง ( ต่ำ )
 • P0232 วงจรปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง ( สูง )
 • P0233 วงจรปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง ( ขาดช่วง )
 • P0234 สภาวะเทอร์โบ/ชุปเปอร์ชาร์จ โอเวอร์บูสท์
 • P0235 วงจร A เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
 • P0236 การทำงานวงจร A เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
 • P0237 วงจร A เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ ต่ำ
 • P0238 วงจร A เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ สูง
 • P0239 วงจร B เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
 • P0240 การทำงานวงจร B เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
 • P0241 วงจร B เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ ต่ำ
 • P0242 วงจร B เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ สูง
 • P0243 โซลินอยล์ A เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
 • P0244 การทำงานโซลินอยล์ A เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
 • P0245 โซลินอยล์ A เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ ต่ำ
 • P0246 โซลินอยล์ A เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ สูง
 • P0247 โซลินอยล์ B เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
 • P0248 การทำงานโซลินอยล์ B เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
 • P0249 โซลินอยล์ B เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ ต่ำ
 • P0250 โซลินอยล์ B เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ สูง
 • P0251 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “A”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด )
 • P0252 การทำงานปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “A”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด )
 • P0253 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “A”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด ) ต่ำ
 • P0254 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “A”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด ) สูง
 • P0255 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “A”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด ) ขาดช่วง
 • P0256 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “B”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด )
 • P0257 การทำงานปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “B”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด )
 • P0258 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “B”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด ) ต่ำ
 • P0259 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “B”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด ) สูง
 • P0260 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “B”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด ) ขาดช่วง
 • P0261 วงจรหัวฉีด สูบที่ 1 ต่ำ
 • P0262 วงจรหัวฉีด สูบที่ 1 สูง
 • P0263 ความสมดุลย์ สูบที่ 1
 • P0264 วงจรหัวฉีด สูบที่ 2 ต่ำ
 • P0265 วงจรหัวฉีด สูบที่ 2 สูง
 • P0266 ความสมดุลย์ สูบที่ 2
 • P0267 วงจรหัวฉีด สูบที่ 3 ต่ำ
 • P0268 วงจรหัวฉีด สูบที่ 3 สูง
 • P0269 ความสมดุลย์ สูบที่ 3
 • P0270 วงจรหัวฉีด สูบที่ 4 ต่ำ
 • P0271 วงจรหัวฉีด สูบที่ 4 สูง
 • P0272 ความสมดุลย์ สูบที่ 4
 • P0273 วงจรหัวฉีด สูบที่ 5 ต่ำ
 • P0274 วงจรหัวฉีด สูบที่ 5 สูง
 • P0275 ความสมดุลย์ สูบที่ 5
 • P0276 วงจรหัวฉีด สูบที่ 6 ต่ำ
 • P0277 วงจรหัวฉีด สูบที่ 6 สูง
 • P0278 ความสมดุลย์ สูบที่ 6
 • P0279 วงจรหัวฉีด สูบที่ 7 ต่ำ
 • P0280 วงจรหัวฉีด สูบที่ 7 สูง
 • P0281 ความสมดุลย์ สูบที่ 7
 • P0282 วงจรหัวฉีด สูบที่ 8 ต่ำ
 • P0283 วงจรหัวฉีด สูบที่ 8 สูง
 • P0284 ความสมดุลย์ สูบที่ 8
 • P0285 วงจรหัวฉีด สูบที่ 9 ต่ำ
 • P0286 วงจรหัวฉีด สูบที่ 9 สูง
 • P0287 ความสมดุลย์ สูบที่ 9
 • P0288 วงจรหัวฉีด สูบที่ 10 ต่ำ
 • P0289 วงจรหัวฉีด สูบที่ 10 สูง
 • P0290 ความสมดุลย์ สูบที่ 10
 • P0291 วงจรหัวฉีด สูบที่ 11 ต่ำ
 • P0292 วงจรหัวฉีด สูบที่ 11 สูง
 • P0293 ความสมดุลย์ สูบที่ 11
 • P0294 วงจรหัวฉีด สูบที่ 12 ต่ำ
 • P0295 วงจรหัวฉีด สูบที่ 12 สูง
 • P0296 ความสมดุลย์ สูบที่ 12
 • P0297 สภาวะความเร็วรถยนต์ สูงเกินไป
 • P0298 อุณหภูมิน้ำมันเครื่องสูงเกิดไป
 • P0299 สภาวะเทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ อันเดอร์บูสท์
 • P0300 จุดระเบิดผิดพลาดหลายสูบ
 • P0301 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 1
 • P0302 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 2
 • P0303 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 3
 • P0304 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 4
 • P0305 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 5
 • P0306 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 6
 • P0307 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 7
 • P0308 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 8
 • P0309 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 9
 • P0310 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 10
 • P0311 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 11
 • P0312 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 12
 • P0313 จุดระเบิดผิดพลาด น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ
 • P0314 ตรวจพบหนึ่งสูบจุดระเบิดผิดพลาด
 • P0315 ระบบตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยงไม่ผันแปรตามค่ากำหนด
 • P0316 เครื่องยนต์ทำงานผิดพลาดขณะสตาร์ท ( 1000 รอบ )
 • P0317 อุปกรณ์ตรวจจับผิดถนนไม่แสดง
 • P0318 วงจรสัญญาณ A ตรวจจับผิดถนน
 • P0319 วงจรสัญญาณ B ตรวจจับผิดถนน
 • P0320 วงจุดระเบิด/จ่ายไฟ ความเร็วเครื่องยนต์
 • P0321 การทำงานวงจุดระเบิด/จ่ายไฟ ความเร็วเครื่องยนต์
 • P0322 วงจุดระเบิด/จ่ายไฟ ความเร็วเครื่องยนต์ ไม่มีสัญญาณ
 • P0323 วงจุดระเบิด/จ่ายไฟ ความเร็วเครื่องยนต์ ขาดช่วง
 • P0324 ระบบควบคุมน็อคบกพร่อง
 • P0325 วงจรน็อคเซนเซอร์ 1 ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ )
 • P0326 การทำงานวงจรน็อคเซนเซอร์ 1 ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ )
 • P0327 วงจรน็อคเซนเซอร์ 1 ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ ) ต่ำ
 • P0328 วงจรน็อคเซนเซอร์ 1 ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ ) สูง
 • P0329 วงจรน็อคเซนเซอร์ 1 ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ ) ขาดช่วง
 • P0330 วงจรน็อคเซนเซอร์ 2 ( แบงค์ 2 )
 • P0331 การทำงานวงจรน็อคเซนเซอร์ 2 ( แบงค์ 2 )
 • P0332 วงจรน็อคเซนเซอร์ 2 ( แบงค์ 2 ) ต่ำ
 • P0333 วงจรน็อคเซนเซอร์ 2 ( แบงค์ 2 ) สูง
 • P0334 วงจรน็อคเซนเซอร์ 2 ( แบงค์ 2 ) ขาดช่วง
 • P0335 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “A”
 • P0336 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “A”
 • P0337 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “A” ต่ำ
 • P0338 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “A” สูง
 • P0339 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “A” ขาดช่วง
 • P0340 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี๊ยว “A” ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ )
 • P0341 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี๊ยว “A” ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ )
 • P0342 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “A” ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ ) ต่ำ
 • P0343 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “A” ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ ) สูง
 • P0344 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “A” ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ ) ขาดช่วง
 • P0345 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “A” ( แบงค์ 2 )
 • P0346 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “A” ( แบงค์ 2 )
 • P0347 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “A” ( แบงค์ 2 ) ต่ำ
 • P0348 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “A” ( แบงค์ 2 ) สูง
 • P0349 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “A” ( แบงค์ 2 ) ขาดช่วง
 • P0350 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง
 • P0351 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “A”
 • P0352 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “B”
 • P0353 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “C”
 • P0354 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “D”
 • P0355 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “E”
 • P0356 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “F”
 • P0357 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “G”
 • P0358 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “H”
 • P0359 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “I”
 • P0360 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “J”
 • P0361 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “K”
 • P0362 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “L”
 • P0363 จุดระเบิดผิดพลาด – ระบบน้ำมันไม่สมบูรณ์
 • P0364 สำรอง
 • P0365 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “B” ( แบงค์ 1 )
 • P0366 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “B” ( แบงค์ 1 )
 • P0367 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “B” ( แบงค์ 1 ) ต่ำ
 • P0368 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “B” ( แบงค์ 1 ) สูง
 • P0369 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “B” ( แบงค์ 1 ) ขาดช่วง
 • P0370 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “A”
 • P0371 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “A” หยุดชงักติดต่อกันมาก
 • P0372 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “A” หยุดชงักเป็นช่วงๆ
 • P0373 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “A” ขาดช่วง
 • P0374 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “A” ไม่มีสญญาณพลั้ส
 • P0375 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “B”
 • P0376 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “B” หยุดชงักติดต่อกันมาก
 • P0377 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “B” หยุดชงักเป็นช่วงๆ
 • P0378 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “B” ขาดช่วง
 • P0379 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “B” ไม่มีสญญาณพลั้ส
 • P0380 วงจรอุ่นหัวเผา “A”
 • P0381 วงจรแสดงอุ่นหัวเผา “A”
 • P0382 วงจรอุ่นหัวเผา “B”
 • P0385 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B”
 • P0386 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B”
 • P0387 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B” ต่ำ
 • P0388 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B” สูง
 • P0389 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B” ขาดช่วง
 • P0390 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B” ( แบงค์ 2 )
 • P0391 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B” ( แบงค์ 2 )
 • P0392 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B” ( แบงค์ 2 ) ต่ำ
 • P0393 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B” ( แบงค์ 2 ) สูง
 • P0394 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B” ( แบงค์ 2 ) ขาดช่วง
 • P0400 การไหลวนของแก๊สไอเสีย
 • P0401 การไหลวนของแก๊สไอเสียไม่เพียงพอ
 • P0402 การไหลวนของแก๊สไอเสียมากเกิดไป
 • P0403 วงจรควบคุมการไหลวงของแก๊สไอเสีย
 • P0404 การทำงานวงจรควบคุมการไหลวนของแก๊สไอเสีย
 • P0405 วงจรเซนเซอร์ไหลวนของแก๊สไอเสีย “A” ต่ำ
 • P0406 วงจรเซนเซอร์ไหลวนของแก๊สไอเสีย “A” สูง
 • P0407 วงจรเซนเซอร์ไหลวนของแก๊สไอเสีย “B” ต่ำ
 • P0408 วงจรเซนเซอร์ไหลวนของแก๊สไอเสีย “B” สูง
 • P0409 วงจรเซนเซอร์ไหลวนของแก๊สไอเสีย “A”
 • P0410 ระบบหัวฉีดอากาศแรงสูง
 • P0411 ระบบหัวฉีดอากาศแรงสูงการไหลไม่ถูกต้อง
 • P0412 วงจรวาล์วสวิทช์ “A” ระบบหัวฉีดอาการแรงสูง
 • P0413 วงจรวาล์วสวิทช์ “A” ระบบหัวฉีดอาการแรงสูง เปิด
 • P0414 วงจรวาล์วสวิทช์ “A” ระบบหัวฉีดอาการแรงสูง ลัดวงจร
 • P0415 วงจรวาล์วสวิทช์ “B” ระบบหัวฉีดอาการแรงสูง
 • P0416 วงจรวาล์วสวิทช์ “B” ระบบหัวฉีดอาการแรงสูง เปิด
 • P0417 วงจรวาล์วสวิทช์ “B” ระบบหัวฉีดอาการแรงสูง ลัดวงจร
 • P0418 วงจรควบคุมคุมระบบหัวฉีดอากาศแรงสูง “A”
 • P0419 วงจรควบคุมคุมระบบหัวฉีดอากาศแรงสูง “B”
 • P0420 ระบบแคตตาไล้ติกส์ต่ำกว่าทางเข้า ( แบงค์ 1 )
 • P0421 ประสิทธิภาพการอุ่นความร้อนแคตตาไล้ท์ติกส์ต่ำกว่าทางเข้า ( แบงค์ 1 )
 • P0422 ประสิทธิภาพเมนส์แคตตาไล้ท์ติกส์ต่ำกว่าทางเข้า ( แบงค์ 1 )
 • P0423 ความร้อนแคตตาไล้ท์ติกส์ต่ำกว่าทางเข้า ( แบงค์ 1 )
 • P0424 อุณหภูมิความร้อนแคตตาไล้ท์ติกส์ต่ำกว่าทางเข้า ( แบงค์ 1 )
 • P0425 เซนเซอร์อุณหภูมิแคตตาไล้ท์ติกส์ ( แบงค์ 1 )
 • P0426 การทำงานเซนเซอร์อุณหภูมิแคตตาไล้ท์ติกส์ ( แบงค์ 1 )
 • P0427 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตัวเร่งปฏิกิริยาต่ำ (เเบงค์ 1 )
 • P0428 ตัวเร่งปฏิกิริยาอุณหภูมิเซ็นเซอร์สูง (เเบงค์ 1)
 • P0429 ตัวเร่งปฏิกิริยาวงจรควบคุมเครื่องทำ
 • P0430 ประสิทธิภาพของระบบตัวเร่งปฏิกิริยาต่ำกว่าเกณฑ์ (เเบงค์ 2)
 • P0431  อุ่นเครื่องประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ Catalyst (เเบงค์ 2)
 • P0432 ประสิทธิภาพ Catalyst หลักต่ำกว่าเกณฑ์ (เเบงค์ 2)
 • P0433 ประสิทธิภาพเร่งร้อนต่ำกว่าเกณฑ์ (เเบงค์ 2)
 • P0434 อุณหภูมิตัวเร่งปฏิกิริยาความร้อนต่ำกว่าเกณฑ์ (เเบงค์ 2)
 • P0435 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตัวเร่งปฏิกิริยา (เเบงค์ 2)
 • P0436 ตัวเร่งปฏิกิริยาช่วงเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ / การแสดง (เเบงค์ 2)
 • P0437 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตัวเร่งปฏิกิริยาต่ำ (เเบงค์ 2)
 • P0438 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตัวเร่งปฏิกิริยาสูง (เเบงค์ 2)
 • P0439 ตัวเร่งปฏิกิริยาวงจรควบคุมเครื่องทำ
 • P0440 ผิดปกติระเหยระบบควบคุมมลพิษ
 • P0441 ระเหยระบบควบคุมการไหลที่ส่งออกกำจัดที่ไม่ถูกต้อง
 • P0442 ระบบ Evaporative Emission ควบคุมการรั่วไหล (รั่วขนาดเล็ก) ที่ตรวจพบ
 • P0443 ระบบควบคุมไอระเหยกำจัดมลพิษควบคุมวงจรวาล์ว
 • P0444 Evaporative Emission ระบบกำจัดการควบคุมการควบคุมวาล์วเปิดวงจร
 • P0445 ระบบควบคุมไอระเหยกำจัดมลพิษควบคุมวงจรวาล์ว Shorted
 • P0446 ระเหยระบบ Emission Vent การควบคุมการควบคุมผิดปกติวงจร
 • P0447 Evaporative Emission ระบบระบายการควบคุมการควบคุมเปิดวงจร
 • P0448 ระบบควบคุมไอระเหย Vent วงจรควบคุมการปล่อย shorted
 • P0449 ระบบควบคุมไอระเหย Vent Emission วาล์ว / Solenoid ผิดปกติวงจร
 • P0450 ระบบควบคุมไอระเหยความดันผิดปกติเซ็นเซอร์ไอเสีย
 • P0451 ระบบควบคุมไอระเหยความดันปล่อยช่วงเซนเซอร์ / ประสิทธิภาพ
 • P0452 ระบบควบคุมไอระเหยความดันปล่อยเซนเซอร์ขาเข้าต่ำ
 • P0453 ระบบควบคุมไอระเหยความดันปล่อยเซนเซอร์ขาเข้าสูง
 • P0454 ระบบควบคุมไอระเหยเซนเซอร์ไอเสียความดันไม่สม่ำเสมอ
 • P0455 ระบบปล่อยไอระเหยควบคุมการรั่วไหลที่ตรวจพบ(การรั่วไหลของมวลรวม)
 • P0456 การปล่อยมลพิษไอระเหยรั่วขนาดเล็กระบบตรวจพบ
 • P0457 รั่วระเหยมลพิษระบบควบคุมตรวจพบ
 • P0458 ระเหยระบบกำจัดมลพิษควบคุมวาล์วต่ำวงจร
 • P0459 ระเหยระบบกำจัดวงจรการควบคุมการปล่อยสูงวาล์ว
 • P0460 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเซ็นเซอร์ผิดปกติวงจร
 • P0461 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเซ็นเซอร์ช่วงวงจร / การแสดง
 • P0462 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเซ็นเซอร์วงจรป้อนต่ำ
 • P0463 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเซ็นเซอร์วงจรป้อนสูง
 • P0464 เชื้อเพลิงวงจรเซ็นเซอร์ระดับสม่ำเสมอ
 • P0465 ไหลเซ็นเซอร์ล้างผิดปกติวงจร
 • P0466 ไหลเซ็นเซอร์ล้างช่วงวงจร / การแสดง
 • P0467 ไหลเซ็นเซอร์ล้างวงจรป้อนต่ำ
 • P0468 ไหลเซ็นเซอร์ล้างวงจรป้อนสูง
 • P0469 ล้างวงจรเซ็นเซอร์ความเร็วต่อเนื่อง
 • P0470 หมดผิดปกติเซ็นเซอร์ความดัน
 • P0471 ความดันช่วงไอเสียเซนเซอร์ / ประสิทธิภาพ
 • P0472 เซ็นเซอร์ความดันไอเสียต่ำ
 • P0473 เซ็นเซอร์ความดันไอเสียสูง
 • P0474 เซ็นเซอร์ความดันไอเสียเนื่อง
 • P0475 ความดันควบคุมไอเสียผิดปกติวาวล์
 • P0476 ความดันควบคุมไอเสียระดับวาล์ว / การแสดง
 • P0477 ไอเสียวาล์วควบคุมความดันต่ำ
 • P0478 ไอเสียวาล์วควบคุมแรงดันสูง
 • P0479 ไอเสียวาล์วควบคุมความดันไม่สม่ำเสมอ
 • P0480 พัดลมระบายความร้อนผิดปกติจะควบคุมวงจร
 • P0481 วงจรควบคุมพัดลมระบายความร้อนผิดปกติ 2
 • P0482 เย็นพัดลม 3 ผิดปกติวงจรควบคุม
 • P0483 พัดลมเป็นเหตุเป็นผลผิดปกติตรวจสอบการระบายความร้อน
 • P0484 พัดลมระบายความร้อนวงจรกว่าปัจจุบัน
 • P0485 พัดลมระบายความร้อนเพาเวอร์ / ผิดปกติวงจรพื้น
 • P0486 ไอเสียหมุนเวียนแก๊สเซ็นเซอร์วงจร “B”
 • P0487 วงควบคุมตำเเหน่งปีกผีเสื้อหมุนเวียนเเก็สไอเสีย
 • P0488 การทำงานวงควบคุมตำเเหน่งปีกผีเสื้อหมุนเวียนเเก็สไอเสีย
 • P0489 วงจรควบคุมการหมุนเวียนเเก็สไอเสียต่ำ
 • P0490 วงจรควบคุมการหมุนเวียนเเก็สไอเสียสูง
 • P0491 ระบบหัวฉีดอากาสเเรงสูง(เเบงค์1)
 • P0492 ระบบหัวฉีดอากาสเเรงสูง(เเบงค์2)
 • P0493 ความเร็วรอบพัดลมสูงมากไป
 • P0494 ความเร็วรอบพัดลมต่ำ
 • P0495 ความเร็วรอบพัดลมสูง
 • P0496 การไหลขจัดการระเหยไอเสีย สูง
 • P0497 การไหลขจัดการระเหยไอเสีย ต่ำ
 • P0498 วงจรควบคุมวาวล์ช่องระบายระบบระเหยไอเสีย ต่ำ
 • P0499 วงจรควบคุมวาวล์ช่องระบายระบบระเหยไอเสีย สูง
 • P0500 เซนเซอร์ความเร็วรถยนต์ “A”
 • P0501 การทำงานเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์”A”
 • P0502 วงจรเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์”A” ต่ำ
 • P0503 เชนเซอร์ความเร็วรถยนต์ “A” ขาดช่วง / สูง
 • P0504 สวิทช์เบรค “A” สัมพันธ์กัน
 • P0505 ระบบควบคุมอากาศเดินเบา
 • P0506 ระบบควบคุมอากาศเดินเบารอบต่ำกว่าที่ขาดไว้
 • P0507 ระบบควบคุมอากาศเดินเบารอบสูงกว่าที่ขาดไว้
 • P0508 วงจรระบบควบคุมอากาศเดินเบา ต่ำ
 • P0509 วงจรระบบควบคุมอากาศเดินเบา สูง
 • P0510 สวิทช์ต่ำเเหน่งปีกผีเสื้อปิด
 • P0511 วงจรควบคุมอากาศเดินเบา
 • P0512 วงจรสตาร์ท
 • P0513
 • P0514 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเบตเตอร์รี่
 • P0515 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเบตเตอร์รี่
 • P0516 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเบตเตอร์รี่ ต่ำ
 • P0517 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเบตเตอร์รี่ สูง
 • P0518 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเบตเตอร์รี่ ขาดช่วง
 • P0519 การทำงานระบบควบคุมอากาศเดินเบา
 • P0520 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเครื่อง
 • P0521 การทำงานสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเครื่อง
 • P0522 เเรงเครื่อนสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเครื่อง ต่ำ
 • P0523 เเรงเครื่อนสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเครื่อง สูง
 • P0524 เเรงดันน้ำมันเครื่อง ต่ำมากเกินไป
 • P0525 การทำงานควบคุมวงจรความเร็ว
 • P0526 วงจรเซนเซอร์ความเร็วพัดลม
 • P0527 การทำงานวงจรเซนเซอร์ความเร็วพัดลม
 • P0528 วงจรเซนเซอร์ความเร็วพัดลม ไม่มีสันญาณ
 • P0529 วงจรเซนเซอร์คาวมเร็วพัดลม ขาดช่วง
 • P0530 วงจรเซนเซอร์เเรงดันเเอร์คอมเพรสเซอร์ “A”
 • P0531 การทำงานเซนเซอร์เเรงดันเเอร์คอมเพรสเซอร์ “A”
 • P0532 วงจรเซนเซอร์เเรงดันเเอร์คอมเพรสเซอร์ “A” ต่ำ
 • P0533 วงจรเซนเซอร์เเรงดันเเอร์คอมเพรสเซอร์ “A” สูง
 • P0534 ระบบชาร์จเเอร์ สูญเสีย
 • P0535 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเอร์คอมเพรสเซอร์
 • P0536 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเอร์คอมเพรสเซอร์
 • P0537 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเอร์คอมเพรสเซอร์ ต่ำ
 • P0538 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเอร์คอมเพรสเซอร์ สูง
 • P0539 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเอร์คอมเพรสเซอร์ ขาดช่วง
 • P0540 วงจรอุ่นไอดี “A”
 • P0541 วงจรอุ่นไอดี “A” ต่ำ
 • P0542 วงจรอุ่นไอดี “A” สูง
 • P0543 วงจรอุ่นไอดี “A” เปิด
 • P0544 วงจรเซอนเซอร์อุณหภูมิแก็สไอเสีย (แบงค์ 1 เซอนเซอร์ 1)
 • P0545 วงจรเซอนเซอร์อุณหภูมิแก็สไอเสีย (แบงค์ 1 เซอนเซอร์ 1) ต่ำ
 • P0546 วงจรเซอนเซอร์อุณหภูมิแก็สไอเสีย (แบงค์ 1 เซอนเซอร์ 1) สูง
 • P0547 วงจรเซอนเซอร์อุณหภูมิแก็สไอเสีย (แบงค์ 2 เซอนเซอร์ 1)
 • P0548 วงจรเซอนเซอร์อุณหภูมิแก็สไอเสีย (แบงค์ 2 เซอนเซอร์ 1) ต่ำ
 • P0549 วงจรเซอนเซอร์อุณหภูมิแก็สไอเสีย (แบงค์ 2 เซอนเซอร์ 1) สูง
 • P0550 วงจรสวิทช์ / เซนเซอร์เเรงดันพวงมาลัยเพาเวอร์
 • P0551 การทำงานวงจรสวิทช์ / เซนเซอร์เเรงดันพวงมาลัยเพาเวอร์
 • P0552 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันพวงมาลัยพาเวอร์ ต่ำ
 • P0553 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันพวงมาลัยพาเวอร์ สูง
 • P0554 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันพวงมาลัยพาเวอร์ ขาดช่วง
 • P0555 วงจรเซนเซอร์เเรงดันเบรค
 • P0556 การทำงานวงจรเซนเซอร์เเรงดันเเบรค
 • P0557 วงจรเซนเซอร์ความดันเบรค ต่ำ
 • P0558 วงจรเซนเซอร์ความดันเบรค สูง
 • P0559 วงจรเซนเซอร์ความดันเบรค ขาดช่วง
 • P0560 ระบบเเรงดันเคลื่อนไฟฟ้า
 • P0561 ระบบเเรงดันเคลื่อนไฟฟ้าไม่คงที่
 • P0562 ระบบเเรงดันเคลื่อนไฟฟ้า ต่ำ
 • P0563 ระบบเเรงดันเคลื่อนไฟฟ้า สูง
 • P0564 วงจรควบคุมความเร็ว
 • P0565 สันญาณควบคุมความเร็ว เปิด
 • P0566 สันญาณควบคุมความเร็ว ปิด
 • P0567 สันญาณควบคุมความเร็ว เปิด/ปิด
 • P0568 สันญาณควบคุมความเร็ว ปรับ
 • P0567 สันญาณควบคุมความเร็ว ต่อเนื่อง
 • P0568 สันญาณควบคุมความเร็ว ปรับ
 • P0569 สันญาณควบคุมความเร็ว ต่อเนื่อง
 • P0570 สันญาณควบคุมความเร็ว เร่ง
 • P0571 วงเบรคสวิทช์ “A”
 • P0572 วงเบรคสวิทช์ “A” ต่ำ
 • P0573 วงเบรคสวิทช์ “A” สูง
 • P0574 ระบบควบคุมความเร็ว-ความเร็วรถสูงเกินไป
 • P0575 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบความเร็ว
 • P0576 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบความเร็ว ต่ำ
 • P0577 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบความเร็ว สูง
 • P0578 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว “A”
 • P0579 การทำงานวงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว “A”
 • P0580 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว “A” ต่ำ
 • P0581 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว “A” สูง
 • P0582 วงจรควบคุมความเร็ว เปิด
 • P0583 วงจรควบคุมความเร็ว ต่ำ
 • P0584 วงจรควบคุมความเร็ว สูง
 • P0585 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว “A/B” สัมพันธ์กัน
 • P0586 วงจรควบคุมความเร็ว เปิด
 • P0587 วงจรควบคุมความเร็ว ต่ำ
 • P0588 วงจรควบคุมความเร็ว สูง
 • P0589 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว “B”
 • P0590 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว “B” Stuck
 • P0591 การทำงานวงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว “B”
 • P0592 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมคาวมเร็ว “B” ต่ำ
 • P0593 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมคาวมเร็ว “B” สูง
 • P0594 วงจรควบคุมคุมความเร็ว เปิด
 • P0595 วงจรควบคุมคุมความเร็ว ต่ำ
 • P0596 วงจรควบคุมคุมความเร็ว สูง
 • P0597 วงจรควบคุมอุ่นร้อนเทอร์โมสตั๊ด เปิด
 • P0598 วงจรควบคุมอุ่นร้อนเทอร์โมสตั๊ด ต่ำ
 • P0599 วงจรควบคุมอุ่นร้อนเทอร์โมสตั๊ด สูง
 • P0600 ข้อมูลติดต่อสื่อสาร
 • P0601 เช็คหน่วยความจำควบคุมภายใน บกพร่อง
 • P0602 โปรเเกรมควบคุมโมดุล บกพร่อง
 • P0603 หน่วยควบคุมความจำเก็บข้อมูลสดภายในโมดุล บกพร่อง (KAM=keep alive memory)
 • P0604 หน่วยควบคุมความจำสำหรับอ่านภายในโมดุล บกพร่อง (rom = Read Rom Only Memory)
 • P0605 หน่วยควบคุมความจำสำหรับอ่านภายในโมดุล บกพร่อง (ROM = Random acccs memory)
 • P0606 ECM(Engine/Elcclronic control module) PCM (Powertrain controlled moduule)
 • P0607 การทำงานควบคุมโมดุล เซนเซอร์ความเร็วรถยนต์ vss(vehicle speed sensor ) Output “A”
 • P0608 ควบคุมโมดุลเซนเซอร์ ความเร็วรถยนต์ VSS (Vehicle Speed Sensor) OutPut”A”
 • P0609 ควบคุมโมดุลเซนเซอร์ ความเร็วรถยนต์ VSS OutPut”B”
 • P0610 ควบคุมโมดุล รถบกพร่อง
 • P0611 การทำงานโมดุลควบคุมหัวฉีดเชื้อเพลิง
 • P0612 ควบคุมรีเลย์โมดุลควบคุมหัวเฉีดเชื้อเพลิง
 • P0613 โมดุลควบคุมระบบเกรียร์
 • P0614 โมดุลควบคุมระบบเครื่องยนต์/อิเล็กโทรนิค/ระบบเกียร์ไม่สมบูรณ์
 • P0615 วงจรรีเลย์สตาร์เตอร์
 • P0616 วงจรรีเลย์สตาร์เตอร์ ต่ำ
 • P0617 วงจรรีเลย์สตาร์เตอร์ สูง
 • P0618 โมดุลควบความน้ำมันความจำสำหรับอ่านบกพร่อง
 • P0619 โมดุลควบคุมน้ำมันRAM/ROM(ram=Rnadam memory) บกพร่อง
 • P0620 วงจรควบคุมกำเนิดไฟฟ้า
 • P0621 วงจรข้่วดวงไฟซ้ายกำเนิดไฟฟ้า
 • P0622 วงจรขั้วสนามไฟกำเนิดไฟฟ้า
 • P0623 วงจรขั้วดวงไฟกำเนิดไฟฟ้า
 • P0624 วงจรควบคุมดวงไฟฝาน้ำมัน
 • P0625 วงจรขั้วสนามไฟกำเนิดฟ้า ต่ำ
 • P0626 วงจรขั้วสนามไฟกำเนิดฟ้า สูง
 • P0627 วงควบคุมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง “A” เปิด
 • P0628 วงควบคุมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง “A” ต่ำ
 • P0629 วงควบคุมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง “A” สูง
 • P0630 ECM/PCM ไม่สมบูรณ์vin not programmcd
 • P0631 โมดุลควบคุมไม่สมบูรณ์(TCM) ไม่สมบูรณ์vin not programmcd
 • P0632 โมดุลควบคุมระบบเครื่องยนต์/อีเลคโทคนิค ไม่สมบูรณ์ odemcter Not Prograammed
 • P0633 โมดุลควบคุมระบบเครื่องยนต์/อีเลคโทรนิค ไม่สมบูรณ์ immobillizer Not Programmed
 • P0634 โมดุลควบคุมระบบเครื่องยนต์/ อีเลคโทรนิค PCM/ECM/TCM อุณภูมิสูงเกินไป
 • P0635 วงจรควบคุมพวงมาลัยเพาเวอร์
 • P0636 วงจรควบคุมพวงมาลัยเพาเวอร์ ต่ำ
 • P0637 วงจรควบคุมพวงมาลัยเพาเวอร์ สูง
 • P0638 การทำงานควบคุมปีกผีเสื้อ (เเบงค์ 1)
 • P0639 การทำงานควบคุมปีกผีเสื้อ (เเบงค์ 2)
 • P0640 วงจรควบคุมอุ่นร้อนไอดี
 • P0641 วงจรเซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “A” เปิด
 • P0642 วงจรเซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “A” ต่ำ
 • P0643 วงจรเซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “A” สูง
 • P0644 วงจรเเสดงสื่อสารผู้ขับรถ
 • P0645 วงจรควบคุมคลัชท์รีเลย์คอมเพรสเซอร์
 • P0646 วงจรควบคุมคลัชท์รีเลย์คอมเพรสเซอร์ ต่ำ
 • P0647 วงจรควบคุมคลัชท์รีเลย์คอมเพรสเซอร์ สูง
 • P0648 วงจรควบคุมดวงไฟ immobillizer
 • P0649 วงจรควบคุมดวงไฟควบคุมความเร็ว
 • P0650 วงจรควบคุมเเสดงดวงไฟ (mil)
 • P0651 วงจรเซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “B” เปิด
 • P0652 วงจรเซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “B” ต่ำ
 • P0653 วงจรเซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “B” สูง
 • P0654 วงจรควบคุมเร็วรอบเครื่องยนต์
 • P0655 วงจรควบคุมดวงไฟเเสดงความร้อนเครื่องยนต์
 • P0656 วงจรระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
 • P0657 วงจรจ่ายเเรงเคลื่อนไฟฟ้า เปิด
 • P0658 วงจรจ่ายเเรงเคลื่อนไฟฟ้า ต่ำ
 • P0659 วงจรจ่ายเเรงเคลื่อนไฟฟ้า สูง
 • P0660 วงควบคุมวาวล์ท่อร่ววไอดี (เเบงค์1) เปิด
 • P0661 วงควบคุมวาวล์ท่อร่ววไอดี (เเบงค์1) ต่ำ
 • P0662 วงควบคุมวาวล์ท่อร่ววไอดี (เเบงค์1) สูง
 • P0663 วงควบคุมวาวล์ท่อร่ววไอดี (เเบงค์2) เปิด
 • P0664 วงควบคุมวาวล์ท่อร่ววไอดี (เเบงค์2) ต่ำ
 • P0665 วงควบคุมวาวล์ท่อร่ววไอดี (เเบงค์2) สูง
 • P0666 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิภายใน PCM/ECM/TCM
 • P0667 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิภายใน PCM/ECM/TCM
 • P0668 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิภายใน PCM/ECM/TCM ต่ำ
 • P0669 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิภายใน PCM/ECM/TCM สูง
 • P0670 วงจรควบคุมโมดุลหัวเผา
 • P0671 วงจรหัวเผา สูบ 1
 • P0672 วงจรหัวเผา สูบ 2
 • P0673 วงจรหัวเผา สูบ 3
 • P0674 วงจรหัวเผา สูบ 4
 • P0675 วงจรหัวเผา สูบ 5
 • P0676 วงจรหัวเผา สูบ 6
 • P0677 วงจรหัวเผา สูบ 7
 • P0678 วงจรหัวเผา สูบ 8
 • P0683 วงจรสื่อสารควบคุมโมดุลหัวเผาไปยัง PCM
 • P0684 การทำงานวงจรสื่อสารควบคุมโมดุลหัวเผาไปยัง PCM
 • P0685 วงจรควบคุมรีเลย์ ECM / PCM เปิด
 • P0686 วงจรควบคุมรีเลย์ ECM / PCM ต่ำ
 • P0687 วงจรควบคุมรีเลย์ ECM / PCM สูง
 • P0688 วงจรสัณญาณรีเลย์ ECM / PCM เปิด
 • P0689 วงจรสัณญาณรีเลย์ ECM / PCM ต่ำ
 • P0690 วงจรสัณญาณรีเลย์ ECM / PCM สูง
 • P0691 วงจรควบคุมพัดลม 1ต่ำ
 • P0692 วงจรควบคุมพัดลม 1 สูง
 • P0693 วงจรควบคุมพัดลม 2 ต่ำ
 • P0694 วงจรควบคุมพัดลม 2 สูง
 • P0695 วงจรควบคุมพัดลม 3 ต่ำ
 • P0696 วงจรควบคุมพัดลม 3 สูง
 • P0697 เซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “C” เปิด
 • P0698 เซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “C” ต่ำ
 • P0699 เซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “C” สูง
 • P0700 ระบบควบคุมถ่ายทอดกำลังเกียร์
 • P0701 การทำงานระบบถ่ายทอดกำลัง (เกียร์)
 • P0702 ระบบอิเลคตริกควบคุมถ่ายทอดกำลัง (เกียร์)
 • P0703 วงจรสวิทช์เบรค “B”
 • P0704 วงจรสวิทช์คลัทช์
 • P0705 วงจรเซนเซอร์ถ่ายทอดกำลัง (เกียร์)
 • P0706 การทำงานวงจรเซนเซอร์ถ่ายทอดกำลัง (เกียร์)
 • P0707 วงจรเซนเซอร์ถ่ายทอดกำลัง (เกียร์) ต่ำ
 • P0708 วงจรเซนเซอร์ถ่ายทอดกำลัง (เกียร์) สูง
 • P0709 วงจรเซนเซอร์ถ่ายทอดกำลัง (เกียร์) ขาดช่วง
 • P0710 วงจรเซนเซอร์ “A” อุณภูมิน้ำมันเกียร์
 • P0711 การทำงานวงจรเซนเซอร์ “A” อุณภูมิน้ำมันเกียร์
 • P0712 วงจรเซนเซอร์ “A” อุณภูมิน้ำมันเกียร์ ต่ำ
 • P0713 วงจรเซนเซอร์ “A” อุณภูมิน้ำมันเกียร์ สูง
 • P0714 วงจรเซนเซอร์ “A” อุณภูมิน้ำมันเกียร์ ขาดช่วง
 • P0715 วงจรเซนเซอร์ “A” ความเร็วเทอร์บายน์
 • P0716 การทำงานเซนเซอร์ “A” ความเร็วเทอร์บายน์
 • P0717 วงจรเซนเซอร์ “A” ความเร็วเทอร์บายน์ ไม่มีสัณญาณ
 • P0718 วงจรเซนเซอร์ “A” ความเร็วเทอร์บายน์ ขาดช่วง
 • P0719 วงจรสวิทซ์เบคร “B” ต่ำ
 • P0720 วงจรเซนเซอร์ความเร็ว
 • P0721 การทำงานวงจรเซนเซอร์ความเร็ว
 • P0722 วงจรเซนเซอร์ความเร็ว ไม่มีสัณญาณ
 • P0723 วงจรเซนเซอร์ความเร็ว ขาดช่วง
 • P0724 วงจรชวิทซ์เบรค “B” สูง
 • P0725 วงจรเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์
 • P0726 การทำงานวงจรเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์
 • P0727 วงจรเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์ ไม่มีสันญาณ
 • P0728 วงจรเซนเซอร์ความเร็วเครื่องยนต์ ขาดช่วง
 • P0729 อัตราทด เกียร์ 6 ไม่ถูกต้อง
 • P0730 อัตราทด เกียร์ ไม่ถูกต้อง
 • P0731 อัตราทด เกียร์ 1 ไม่ถูกต้อง
 • P0732 อัตราทด เกียร์ 2 ไม่ถูกต้อง
 • P0733 อัตราทด เกียร์ 3 ไม่ถูกต้อง
 • P0734 อัตราทด เกียร์ 4 ไม่ถูกต้อง
 • P0735 อัตราทด เกียร์ 5 ไม่ถูกต้อง
 • P0736 อัตราทด เกียร์ 6 ไม่ถูกต้อง
 • P0737 วงจรโมดุลความคุมระบบเกียร์ TCM ความเร็วรถยนต์
 • P0738 วงจรโมดุลความคุมระบบเกียร์ TCM ความเร็วรถยนต์ ต่ำ
 • P0739 วงจรโมดุลความคุมระบบเกียร์ TCM ความเร็วรถยนต์ สูง
 • P0740 วงจรโมดุลความคุมระบบเกียร์ TCM ความเร็วรถยนต์ เปิด
 • P0741 วงจรทอคร์คอนเวิร์ทเตอร์ คลัทช์
 • P0742 วงจรทอคร์คอนเวิร์ทเตอร์ คลัทช์ เปิด
 • P0743 วงจรอิเลคทรีตทอตร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์
 • P0744 วงจรอิเลคทรีคทอคร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ ขาดช่วง
 • P0745 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “A”
 • P0746 การทำงานควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “A” หรือ ปิด
 • P0747 การทำงานควบคุมโซลินอยด์ “A” เปิด
 • P0748 อิเลคทริคควบคุมเเรงดันโซนอยด์ “A”
 • P0749 ควบคุมเเรงดันโซนอยด์ “A” ขาดช่วง
 • P0750 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “A”
 • P0751 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “A” หรือปิด
 • P0752 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “A” เปิด
 • P0753 อิเลคทริฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “A”
 • P0754 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “A” ขาดช่วง
 • P0755 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “B”
 • P0756 การทำงานชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “B” หรือ ปิด
 • P0757 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “B” เปิด
 • P0758 อิเลคทริคซิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “B”
 • P0759 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “B” ขาดช่วง
 • P0760 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “C”
 • P0761 การทำงานซิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “C” หรือปิด
 • P0762 การทำงานซิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “C” เปิด
 • P0763 อิเลคทริคซิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ C
 • P0764 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “C” ขาดช่วง
 • P0765 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “B”
 • P0766 การทำงานซิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “D” หรือเปิด
 • P0767 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “D” เปิด
 • P0768 อิเลคทริคชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “D”
 • P0769 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ ขาดช่วง
 • P0770 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “E”
 • P0771 การทำงานชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “E” หรือปิด
 • P0772 ชิฟท์(Shift)โซลินอยด์ “E” เปิด
 • P0773 อิเลคทริคชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “E”
 • P0774 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “E” ขาดช่วง
 • P0775 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “B”
 • P0776 การทำงานควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “B” หรือปิด
 • P0777 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “B” เปิด
 • P0778 ไฟฟ้าควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “B”
 • P0779 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “B” ขาดช่วง
 • P0780 ชิฟท์ (Shift) บกพร่อง
 • P0781 1-2(Shift)
 • P0782 2-3(Shift)
 • P0783 3-4 (Shift)
 • P0784 4-5 (Shift)
 • P0785 Shift/Timing โซลินอยด์
 • P0786 การทำงานShift/Timing โซลินอยด์
 • P0787 Shift/Timing โซลินอยด์ ต่ำ
 • P0788 Shift/Timing โซลินอยด์ สูง
 • P0789 Shift/Timing โซลินอยด์ ขาดช่วง
 • P0790 วงจรสวิทช์ทำงานปกติ
 • P0791 วงจรสวิทช์เซนเซอร์ “A” เพลาความเร็วกลาง
 • P0792 การทำงานสวิทช์เซนเซอร์”A” ความเร็วกลาง
 • P0793 วงจรสวิทช์เซนเซอร์ “A” เพลาความเร็วกลาง ไม่มีสัณญาณ
 • P0794 วงจรสวิทช์เซนเซอร์ “A” เพลาความเร็วกลาง ขาดช่วง
 • P0795 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “C”
 • P0796 การทำงานควบเเรงดันโซลินอยด์ “C” หรือเปิด
 • P0797 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “C” เปิด
 • P0798 ไฟฟ้าควบคุมโซลินอยด์ “C”
 • P0799 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “C” ขาดช่วง
 • P0800 ระะบบควบคุม Transfer Casc
 • P0801 วงควบคุมระงับห้ามถอยกลับ
 • P0802 ระบบควบคุมถ่ายทอดกำลัง(เกียร์) วงจรเปิด
 • P0803 วงจรควบคุมโซลินอยด์ 1-4 upshifl (Skip Shift)
 • P0804 วงจรไฟฟ้าดวงไฟ 1-4 upshifl (Skip Shift)
 • P0805 วงจรเซนเซอร์ตำเเหน่งคลัทช์
 • P0806 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำเเหน่งคลัทช์
 • P0807 วงจรเซนเซอร์ตำเเหน่งคลัทช์ ต่ำ
 • P0808 วงจรเซนเซอร์ตำเเหน่งคลัทช์ สูง
 • P0809 วงจรเซนเซอร์ตำเเหน่งคลัทช์ ขาดช่วง
 • P0810 วงจรเซนเซอร์ตำเเหน่งคลัทช์ บกพร่อง
 • P0811 คลัทช์ลื่นมากเกินไป
 • P0812 วงจรจ่ายไฟเข้าถอยกลับ
 • P0813 วงจรจ่ายไฟออกถอยกลับ
 • P0814 วงจรเเสดงถ่ายทอดกำลัง (เกียร์)
 • P0815 วงจรสวิทช์ upShift
 • P0816 วงจรสวิทช์ down Shift
 • P0817 วงจรสตาร์ไม่ทำงาน
 • P0818 วงจรไฟเข้าสวิทช์หลุด
 • P0819 ความสัมพันธ์ up and Down Shift สวิทช์ไปสู่ถ่ายทอดกำลัง (เกียร์)
 • P0820 วงจรเซนเซอร์ไปสู่คานเกียร์ X-Y
 • P0821 วงจรตำเเหน่งคานเกียร์ x
 • P0822 วงจรตำเเหน่งคานเกียร์ y
 • P0823 วงจรตำเเหน่งคานเกียร์ x ขาดช่วง
 • P0824 วงจรตำเเหน่งคานเกียร์ y ขาดช่วง
 • P0825 สวิทช์คานเกียร์ ดึง-ด้น
 • P0826 วงจรสวิทช์up and Down Shift
 • P0827 วงจรสวิทช์up and Down Shift ต่ำ
 • P0828 วงจรสวิทช์up and Down Shift สูง
 • P0829 5-6 Shift
 • P0830 วงจร “A” สวิทช์คันเหยีบคลัทช์
 • P0831 วงจร “A” สวิทช์คันเหยีบคลัทช์ ต่ำ
 • P0832 วงจร “A” สวิทช์คันเหยีบคลัทช์ สูง
 • P0833 วงจร “B” สวิทช์คันเหยีบคลัทช์
 • P0834 วงจร “B” สวิทช์คันเหยีบคลัทช์ ต่ำ
 • P0835 วงจร “B” สวิทช์คันเหยีบคลัทช์ สูง
 • P0836 วงจรสวิทช์ขับเคลื่อน 4ล้อ
 • P0837 การทำงานวงจรสวิทช์ขับเคลื่อน 4ล้อ
 • P0838 วงจรสวิทช์ขับเคลื่อน 4ล้อ ต่ำ
 • P0839 วงจรสวิทช์ขับเคลื่อน 4ล้อ สูง
 • P0840 วงจร “A” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
 • P0841 การทำงานวงจร “A” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
 • P0842 วงจร “A” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ต่ำ
 • P0843 วงจร “A” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
 • P0844 วงจร “A” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ขาดช่วง
 • P0845 วงจร “B” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
 • P0846 การทำงานวงจร “B” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
 • P0847 วงจร “B” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ต่ำ
 • P0848 วงจร “B” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
 • P0849 วงจร “B” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ น้ำมันขาดช่วง
 • P0850 วงจรไฟเข้าสวิทช์ตำเเหน่งจอด(Park) ตรงกลาง (Noutral)
 • P0851 วงจรไฟเข้าสวิทช์ตำเเหน่งจอด(Park) ตรงกลาง (Noutral) ต่ำ
 • P0852 วงจรไฟเข้าสวิทช์ตำเเหน่งจอด(Park) ตรงกลาง (Noutral) สูง
 • P0853 วงจรไฟเข้าสวิทช์ตำเเหน่งขับ
 • P0854 วงจรไฟเข้าสวิทช์ตำเเหน่งขับ ต่ำ
 • P0855 วงจรไฟเข้าสวิทช์ตำเเหน่งขับ สูง
 • P0856 สัณญาณไฟเข้าควบคุมทางวิง
 • P0857 การทำงานสัณญาณไฟเข้าควบคุมทางวิง
 • P0858 สัณญาณไฟเข้าควบคุมทางวิง ต่ำ
 • P0859 สัณญาณไฟเข้าควบคุมทางวิง สูง
 • P0860 วงจรติดต่อสื่อสารโมดุล Gcar Shift
 • P0861 วงจรติดต่อสื่อสารโมดุล Gcar Shift ต่ำ
 • P0862 วงจรติดต่อสื่อสารโมดุล Gcar Shift สูง
 • P0863 วงจรติดต่อสื่อสารโมดุลเเละระบบเกียร์
 • P0864 การทำงานวงจรสื่อสารโมดุลควบคุมระบบเกียร์ TCM
 • P0865 การทำงานวงจรสื่อสารโมดุลควบคุมระบบเกียร์ TCM ต่ำ
 • P0866 การทำงานวงจรสื่อสารโมดุลควบคุมระบบเกียร์ TCM สูง
 • P0867 เเรงดันน้ำมันเกียร์
 • P0868 เเรงดันม้ำมันเกียร์ ต่ำ
 • P0869 เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
 • P0870 วงจร “C” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
 • P0871 การทำงานวงจร “C” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
 • P0872 วงจร “C” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ต่ำ
 • P0873 วงจร “C” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
 • P0874 วงจร “C” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ขาดช่วง
 • P0875 วงจร “D” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
 • P0876 การทำงานวงจร “D” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
 • P0877 วงจร “D” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ต่ำ
 • P0878 วงจร “D” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
 • P0879 วงจร “D” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ขาดช่วง
 • P0880 สัณญาณ input Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์
 • P0881 การทำงานสัณญาณ input Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์
 • P0882 สัณญาณ input Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ สูง
 • P0883 สัณญาณ input Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ ต่ำ
 • P0884 สัณญาณ input Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ ขาดช่วง
 • P0885 วงจรควบคุมรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ เปิด
 • P0886 วงจรควบคุมรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ ต่ำ
 • P0887 วงจรควบคุมรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ สูง
 • P0888 วงจรควบคุมรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ เปิด
 • P0889 วงจรควบคุมรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์
 • P0890 การทำงานวงจรควบคุมรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์
 • P0891 วงจรสัณญาณรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ ต่ำ
 • P0892 วงจรสัณญาณรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ สูง
 • P0893 วงจรสัณญาณรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์
 • P0894 ชิ้นส่วนเกียร์ลื่น
 • P0895 ระยะเวลา Shift สั้นเกินไป
 • P0896 ระยะเวลา Shift ยาวเกินไป
 • P0897 น้ำมันเกียร์คุณภาพเสื่อม
 • P0898 วงจรระบบเกียร์ ต่ำ
 • P0899 วงจรระบบเกียร์ สูง
 • P0900 วงจรคลัทช์ขณะทำงาน เปิด
 • P0901 การทำงานวงจรคลัทช์ขณะทำงาน
 • P0902 วงจรคลัทช์ขณะทำงาน ต่ำ
 • P0903 วงจรคลัทช์ขณะทำงาน สูง
 • P0904 วงจรตำเเหน่งเลือกเปิดประตู
 • P0905 การทำวงจรตำเเหน่งเลือกเปิดประตู
 • P0906 วงจรตำเเหน่งเลือกเปิดประตู ต่ำ
 • P0907 วงจรตำเเหน่งเลือกเปิดประตู สูง
 • P0908 วงจรตำเเหน่งเลือกเปิดประตู ขาดช่วง
 • P0909 ควบคุมตำเเหน่งเลือกเปิดประตู บกพร่อง
 • P0910 วงจรเลือกเปิดทำงานขณะประตู เปิด
 • P0911 การทำงานวงจรเลือกเปิดประตูขณะทำงาน
 • P0912 การทำงานวงจรเลือกเปิดประตูขณะทำงาน
 • P0913 วงจรเลือกเปิดประตูขณะทำงาน ต่ำ
 • P0914 วงจรเลือกเปิดประตูขณะทำงาน สูง
 • P0915 การทำงานวงจรตำเเหน่ง Gear Shifl
 • P0916 วงจรตำเเหน่ง Gear Shifl ต่ำ
 • P0917 วงจรตำเเหน่ง Gear Shifl สูง
 • P0918 วงจรตำเเหน่ง Gear Shifl ขาดช่วง
 • P0919 วงจรตำเเหน่ง Gear Shifl บกพร่อง
 • P0920 วงจรเกียร์เดินหน้า เปิด
 • P0921 การทำงานวงจรเกียร์เดินหน้า
 • P0922 วงจรเกียร์เดินหน้า ต่ำ
 • P0923 วงจรเกียร์เดินหน้า สูง
 • P0924 วงจรเกียร์เดินหลัง เปิด
 • P0925 การทำงานวงจรเกียร์ถอยหลัง
 • P0926 วงจรเกียร์ถอยหลัง ต่ำ
 • P0927 วงจรเกียร์ถอยหลัง สูง
 • P0928 วงจรควบคุมโซลินอยด์ล๊อกเกียร์ เปิด
 • P0929 การทำงานวงจรควบคุมโซลินอยด์ล๊อกเกียร์
 • P0930 วงจรควบคุมโซลินอยด์ล๊อกเกียร์ ต่ำ
 • P0931 วงจรควบคุมโซลินอยด์ล๊อกเกียร์ สูง
 • P0932 วงจรเซนเซอร์เเรงดันไฮรดรอลิค
 • P0933 การทำงานวงจรเซนเซอร์เเรงดันไฮดรอลิค
 • P0934 วงจรเซนเซอร์เเรงดันไฮรดรอลิค ต่ำ
 • P0935 วงจรเซนเซอร์เเรงดันไฮรดรอลิค สูง
 • P0936 วงจรเซนเซอร์เเรงดันไฮรดรอลิค ขาดช่วง
 • P0937 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไฮรดรอลิค
 • P0938 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิไฮดรอลิค
 • P0939 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไฮรดรอลิค ต่ำ
 • P0940 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไฮรดรอลิค สูง
 • P0941 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไฮรดรอลิค ขาดช่วง
 • P0942 ชุดเเรงดันไฮร์ดอรลิค
 • P0943 ช่วงการหมุนเวียนชุดเเรงดันไฮร์ดรอลิค
 • P0944 ชุดเเรงดันไฮร์ดรอลิคสูญเสียเเรงดัน
 • P0945 วงจรรีเลย์ปั๊มไฮร์ดรอลิค เปิด
 • P0946 การทำงานวงจรรีเลย์ปั๊มไฮร์ดรอลิค
 • P0947 วงจรรีเลย์ปั๊มไฮร์ดรอลิค ต่ำ
 • P0948 วงจรรีเลย์ปั๊มไฮร์ดรอลิค สูง
 • P0949 AuTo Shift Manual ไม่สมบูรณ์
 • P0950 วงจรควบคุม AuTo Shift Manual
 • P0951 การทำงานวงจรควบคุม AuTo Shift Manual
 • P0952 วงจรควบคุม AuTo Shift Manual ต่ำ
 • P0953 วงจรควบคุม AuTo Shift Manual สูง
 • P0954 วงจรควบคุม AuTo Shift Manual ขาดช่วง
 • P0955 วงจรโหมด AuTo Shift Manual
 • P0956 การทำงานวงจรโหมด AuTo Shift Manual
 • P0957 วงจรโหมด AuTo Shift Manual ต่ำ
 • P0958 วงจรโหมด AuTo Shift Manual สูง
 • P0959 วงจรโหมด AuTo Shift Manual ขาดช่วง
 • P0960 วงจรควบคุม”A”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน เปิด
 • P0961 วงจรควบคุม”A”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน ต่ำ
 • P0962 วงจรควบคุม”A”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน สูง
 • P0963 วงจรควบคุม”A”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน เปิด
 • P0964 วงจรควบคุม”B”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน เปิด
 • P0965 การทำงานวงจรควบคุม”B”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน
 • P0966 วงจรควบคุม”B”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน ต่ำ
 • P0967 วงจรควบคุม”B”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน สูง
 • P0968 วงจรควบคุม”C”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน เปิด
 • P0969 การทำงานวงจรควบคุม”C”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน
 • P0970 วงจรควบคุม”C”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน ต่ำ
 • P0971 วงจรควบคุม”C”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน สูง
 • P0972 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “A”
 • P0973 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “A” ต่ำ
 • P0974 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “A” สูง
 • P0975 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “B”
 • P0976 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “B” ต่ำ
 • P0977 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “B” สูง
 • P0978 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “C”
 • P0979 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “C” ต่ำ
 • P0980 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “C” สูง
 • P0981การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “D”
 • P0982 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “D” ต่ำ
 • P0983 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “D” สูง
 • P0984 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “E”
 • P0985 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “E” ต่ำ
 • P0986 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “E” สูง
 • P0987 วงจร”E”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
 • P0988 การทำงานวงจร”E”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
 • P0989 วงจร”E”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ต่ำ
 • P0990 วงจร”E”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
 • P0991 วงจร”E”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ขาดช่วง
 • P0992 วงจร”F”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
 • P0993 การทำงานวงจร”F”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
 • P0994 วงจร”F”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ต่ำ
 • P0995 วงจร”F”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
 • P0996 วงจร”F”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ขาดช่วง
 • P0997 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “F”
 • P0998 วงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “F” ต่ำ
 • P1013 เซนเวอร์ออกชิเจนอุ่น ตวรจสอบความคุมของBANKปัจจุบันเครื่องทำน้ำอุ่นวงจรที่1เเละ2เซนเซอร์1
 • P1032 ออกชิเจนเซนเซอร์ตวรจสอบจับความเร็วฮีตเตอร์ อุ่นเครื่องBANKวงจรควบคุมที่1 เเละ2 เซนเซอร์1
 • P1101 การไหลของอากาสที่วัดได้จริงจากMAFเเผนที่ EGR เเละTP ไม่ได้อยู่ในช่วงของการไหลเวียนของอากาศที่คำนาณได้
 • P1105 สูญญากาศรองวงจรเซนเซอร์
 • P1106 ความดันสมบูรณ์หลากหลาย(MAP) วงจรเซนเซอร์ตวรจจับเเรงดันสูงเป็นระยะๆ
 • P1107 ความดันสมบูรณ์หลากหลาย(MAP) วงจรเซนเซอร์ตวรจจับเเรงดันไฟฟ้าต่ำเป็นระยะๆ
 • P1108 BaRo เปรียบเทียบเเผนเซนเซอร์สูงเกินไป
 • P1109 พอร์ระบบสำรองคันเร่ง
 • P1111 อุณภูมิอากาศ(iat)วงจรเซนเซอร์ตวรจจับเเรงดันสูงเป็นระยะ
 • P1112 อุณภูมิอากาศ(iat)วงจรเซนเซอร์ตวรจจับเเรงดันไฟฟ้าต่ำเป็นระยะ
 • P1113 ปริมาณ Resonance การเปลี่ยนเเปลงวงจรควบควมโซลินอยด์
 • P1114 อุณภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ (ECT) วงจรเซนเซอร์ตรวจจับเเรงดันไฟฟ้าต่ำเป็น ระยะๆ
 • P1115 อุณภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ (ECT) วงจรเซนเซอร์ตรวจจับเเรงดันสูงเป็นระยะ
 • P1116 ECT สัณญาณไม่เสถียรหรือไม่สม่ำเสมอ
 • P1117 เครื่องยนต์ระบายความร้อนชั่วคราว สัณญาณออก Qut-of-Range ต่ำสุด
 • P1118 เครื่องยนต์ระบายความร้อนชั่วคราว สัณญาณออก Qut-of-Range สูง
 • P1119 ECT สัญญาณ Qut-of-Range ด้วยจอเเสดงผล TFT เซนเซอร์
 • P1120 คันเร่งต่ำเเหน่งเซนเซอร์(TP) 1วงจร
 • P1121 ตำเเหน่งปีกวงจรเซนเซอร์(TP)เเรงดันสูงเป็นระยะๆ
 • P1122 ตำเเหน่งปีกวงจรเซนเซอร์(TP)เเรงดันไฟฟ้าต่ำเป็นระยะๆ
 • P1125 ตำเเหน่งเหยีบคันเร่ง(APP) ระบบ
 • P1130 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) เเปรปรวนต่ำสุด1 วงจรเซนเซอร์1
 • P1131 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) เเปรปรวนต่ำสุด1 วงจรเซนเซอร์2
 • P1132 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) วงจรต่ำเเปรปรวน 2 1 เซนเซอร์
 • P1133 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) ไม่เพียงพอการสับเปลี่ยน 1 เซนเซอร์1
 • P1134 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) เปลี่ยนอัตราส่วนระหว่างเวลา 1เซนเซอร์ 1
 • P1135 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) สีนเฉลี่ย 1เซอนเซอร์1
 • P1136 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) อุดมไปด้วยหมายความว่าธนาคาร 1 เซนเซอร์ 1
 • P1137 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) BANK 1 2 ระบบเซน
 • P1138 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) BANK เปลี่ยน 12 เซนเซอร์เเรงคันรวยหรือสูง
 • P1139 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) INSUff การสลับเเบงค์ 1 เซนเซอร์2
 • P1140 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) BANK เปลี่ยนอัตราระหว่าง1เซนเซอร์2
 • P1141 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) ควบคุมวงจรเเบงค์1เซนเซอร์2
 • P1143 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) BANK 1 เซนเซอร์ 3 ระบบลีนหรือเเรงดัน ไฟฟ้า ต่ำ
 • P1144 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) BANK 1 เซนเซอร์ 3 เเรงดันไฟฟ้าสุงอุดมไปด้วยหรือ
 • P1145 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) ข้ามBANK1เซนเซอร์ 3
 • P1153 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) สลับ BANK ไม่เพียงพอ 2 เซนเซอร์1
 • P1154 ออกซิเจนเซนเซอร์เวลาเปลียนอุ่น (HO2S) BANK Ratio 2เซนเซอร์1
 • P1155 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) ลีนเฉลี่ยของเเบงค์ 2เซนเซอร์ 1
 • P1156 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) อุดมไปด้วยหมายความว่า เเบงค์ 2 เซนเซอร์ 1
 • P1157 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) เเบงค์2 เซนเซอร์2 ระบบลีนหรือเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
 • P1158 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) เเบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 เเรงดันไฟฟ้า สูงอุดรไปด้วยหรือ
 • P1159 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) เเบงค์ นับ2เซนเซอร์2
 • P1161 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) ควบคุมเครื่องทำน้ำอุ่น2 เเบงค์วงจรเซนเซอร์2
 • P1163 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) เเบงค์2 เซนเซอร์ที่ 3 ระบบลีนหรือเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
 • P1164 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) เเบงค์ 2 3 เซนเซอร์เเรงดันรวยหรือ สูง
 • P1165 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) ข้ามเเบงค์ นับ 2เซนเซอร์3
 • P1170 ตัดน้ำมันเซื้อเพลิงชดเชย
 • P1171 ระบบเชื้อเพลิงเเบบ Lean ในขณะเร่งเครื่อง
 • P1172 เชื้อเพลิงการถ่าย โอนการไหลของปั๊มไม่เพียงพอ
 • P1185 เครื่องยนต์น้ำมันวงจรอุณภูมิ
 • P1186 ประสิทธิภาพวงจรEOT
 • P1187 เซนเซอร์เเรงดันไฟฟ้าในวงจรEOT ต่ำ
 • P1188 เซนเซอร์เเรงดันไฟฟ้าในวงจรEOT สูง
 • P1189 เเรงดันน้ำมันเครื่องยนต์ (EOP) สลับวงจร
 • P1190 การไหลรั่วของเครื่องยนต์สูญญษกาศ
 • P1191 ปริมาณอากาศท่ออากาศรั่ว
 • P1200 หัวฉีดควบคุมวงจร
 • P1201 ก๊าซมวล (Alt.เชื้อเพลิง)เซนเซอร์วงจร/ประสิทธิภาพ
 • P1202 ก๊าซมวล (Alt.เชื้อเพลิง)เซนเซอร์วงจรย่านความถี่ต่ำ
 • P1203 ก๊าซมวล (Alt.เชื้อเพลิง)เซนเซอร์ตรวจความถี่สูง
 • P1211 มวลวงจรการไหลของอาศเป็นระยะ
 • P1212 มวลวงจรไหลของอากาศต่ำต่อเนื่อง
 • P1214 เวลาปั๊มฉีดออฟเซ็ท
 • P1215 ตรวจสอบความผิดพื้นระบุไว้
 • P1216 เชื้อเพลิง Solenoid เวลาตอบสนองที่สั้นเกินไป
 • P1217 เชื้อเพลิง Solenoid เวลาตอบสนอง ยาวเกินไป
 • P1218 ปั๊มฉีดวงจรการสอบเทียบ
 • P1219 ต่ำเเหน่งเซนเซอร์เเรงดันอ้างอิง
 • P1220 คันเร่งตำเเหน่งเซนเซอร์ (tP) 2 วงจร
 • P1221 เชื้อเพลิงตำเเหน่งมัธยมศึกษา
 • P1222 หัวฉีดควบคุมวงจรต่อเนื่อง
 • P1225 หัวฉีดวงจร2 กระบอกเป็นระยะๆ
 • P1228 หัวฉีดสูบ 3 วงจรต่อเนื่อง
 • P1231 หัวฉีดสูบ 4 วงจรต่อเนื่อง
 • P1234 หัวฉีด5 กระบอกวงจรระยะต่ดเนื่อง
 • P1237 หัวฉีด 6 สูลวงจรต่อเนื่อง
 • P1240 หัวฉีดวงจร 7 กระบอกเป็นระยะๆ
 • P1243 หัวฉีดสูบ 8 วงจรต่อเนื่อง
 • P1245 ปริมาณ Plenum วาล์วการเปลี่ยนเเปลง
 • P1250 เชื้อเพลิงระเหยเครื่องทำน้ำอุ่นก่อน
 • P1257 Oveboost ระบบ supercharger
 • P1258 OveetemPerature เครื่อง ยนต์ระบายคาวมร้อน เหนือ 268F โหมดการ
 • P1260 การทดสอบครั้งสุดท้ายล้มเหลว SCCENTER ข้อมูล เพิ่มเติม
 • P1270 เซนเซอร์ Accelerator ตำเเหน่ง pedal A/D converter เเปลงข้อผิดพลาด
 • P1271 ตำเเหน่งเยีบบคันเร่ง (APP) เซนเซอร์เซนเซอร์ตรวจจับความสัมพันธ์ 1-2
 • P1272 Acceleralor เซนเซอร์ตำเเหน่งเยียบ 2
 • P1273 เซ็นเซอร์ตัวเร่งตำเเหน่ง Pedal 1
 • P1274 หัวฉีดเเบบมีสายไม่ถูกต้อง
 • P1275 ตำเเหน่งเหยียบคันเร่ง (APP) เซนเซอร์1วงจร
 • P1276 Padl ตำเเหน่งเซนเซอร์ Accelerator 1 ประสิทธิภาพวงจร
 • P1277 Acceleralor เซนเซอร์ตำเเหน่ง Pedel 1 เเรงดันไฟฟ้าต่ำ
 • P1278 Pedal ตำเเหน่งเซนเซอร์ Accelerator 1วงจรไฟฟ้าเเรงสูง
 • P1280 ต่ำเเหน่งเยียบคันเร่ง (APP) เซนเซอร์2วงจร
 • P1281 Acceleralor เซนเซอร์ต่ำเเหน่ง Pedal ประสิทธิภาพวงจร 2
 • P1282 Acceleralor เซนเซอร์ต่ำเเหน่งเหยียบ2 วงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
 • P1283 Acceleralor เซนเซอร์ต่ำเเหน่ง Pedal วงจรไฟฟ้าเเรงสูง2
 • P1285 Acceleralor เซนเซอร์ต่ำเเหน่ง Pedal 3 วงจร
 • P1286 Acceleralor เซนเซอร์ต่ำเเหน่ง Pedal ประสิทธิภาพวงจร3
 • P1287 Acceleralor เซนเซอร์ต่ำเเหน่ง Pedal 3 วงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
 • P1288 Acceleralor เซนเซอร์ต่ำเเหน่ง Pedal วงจรไฟฟ้าเเรงสูง
 • P1300 วงจร
 • P1305 คอยล์จุดระเบิด 2วงจรหลักคำติชม
 • P1310 คอยล์จุดระเบิดวงจร3 ประสมคำติชม
 • P1315 คอยล์จุดระเบิดคำติชม4 หลัก
 • P1320 ic อ้างอิง 4x วงจรต่อเนื่อง
 • P1321 ระบบสายไฟผิดพลาดทางอิเลคทรอนิกส์
 • P1322 ei ระบบหรือควบคุมจุดระเบิดเสริมหรือขาดหายไป
 • P1323 24X อ้างอิงวงจร ic ความถี่ต่ำ
 • P1324 Crank รอบต่ำเกินไป
 • P1335 วงจร CKP.
 • P1336 รูปเเบบระบบเพลาข้อเหวี่ยงตำเเหน่ง CKP ไม่ได้เรียนรู้
 • P1345 ตำเเหน่องข้อเหวี่ยง CKP Camshaft ตำเเหน่ง CMP ความสัมพันธ์
 • P1346 ตำเเหน่งCamshaft บริโภค CmP ประสิทธิภาพของระบบเซนเซอร์
 • P1350 ระบบความคุมการจุดระเบิด
 • P1351 ติดไฟวงจรควบคุมขดลวดเเรงดันสูง
 • P1352 ic ออกสูง / ชีพจรตรวจพบเมื่อ GND_Cyl2
 • P1353 ic ออกสูง / ชีพจรตรวจพบเมื่อ GND_Cyl3
 • P1354 ic ออกสูง / ชีพจรตรวจพบเมื่อ GND_Cyl4
 • P1355 ic ออกสูง / ชีพจรตรวจพบเมื่อ GND_Cyl5
 • P1356 ic ออกสูง / ชีพจรตรวจพบเมื่อ GND_Cyl6
 • P1357 ic ออกสูง / ชีพจรตรวจพบเมื่อ GND_Cyl7
 • P1358 ic ออกสูง / ชีพจรตรวจพบเมื่อ GND_Cyl8
 • P1359 คอยล์จุดระเบิดกลุ่ม1วงจรควบคุม
 • P1360 กลุ่มคอยล์จุดระเบิดวงจรควบคุม2
 • P1361 ม้วลควบคุมวงจรจุดระเบิดเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
 • P1362 ic กระบอก 2ไม่สามารถเลือกเปิดใช้งานได้หลังจากที่
 • P1363 ic กระบอก 3ไม่สามารถเลือกเปิดใช้งานได้หลังจากที่
 • P1364 ic สูบ4 ไม่สามารถเลือกเปิดใช้งานหลังจากที่
 • P1365 ic กระบอก 5ไม่สามารถเลือกเปิดใช้งานได้หลังจากที่
 • P1366 ic กระบอก 6ไม่สามารถเลือกเปิดใช้งานได้หลังจากที่
 • P1367 ic กระบอก 7ไม่สามารถเลือกเปิดใช้งานได้หลังจากที่
 • P1368 ic กระบอก 8ไม่สามารถเลือกเปิดใช้งานได้หลังจากที่
 • P1369 วงจร ic อ้างอิง 4x พัลส์มากเกินไป
 • P1370 วงจร ic อ้างอิง 4x พัลส์มากเกินไป
 • P1371 24 x อ้างอิงวงจรic เเรงดันสูง
 • P1372วงจรกราวด์จุดระเบิด
 • P1377 ic เเคมพัลส์เพื่อการอ้างอิงชีพจร 4X
 • P1380 ติดที่ตรวจพบ ข้อมูลถนนหยาบไม่ได้
 • P1381 ติดที่ตรวจพบ การสื่อสารโมดูลควบคุมเบครไม่มี
 • P1390 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 1–G–วงจรเซนเซอร์
 • P1391 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 1–G– ประสิทธิภาพวงจรเซนเซอร์
 • P1392 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 1–G– เซนเซอร์วงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
 • P1393 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 1–G– เซนเซอร์วงจรไฟฟ้าเเรงสูง
 • P1394 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 1–G– เซนเซอร์วงจรต่อเนื่อง
 • P1395 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 2–G– วงจรเซนเซอร์
 • P1396 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 2–G– ประสิทธิภาพวงจรเซนเซอร์
 • P1397 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 2–G– เซนเซอร์วงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
 • P1398 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 2–G– เซนเซอร์วงจรไฟฟ้าเเรงสูง
 • P1399 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 2–G– วงจรเซนเซอร์
 • P1403 ก๊าซวาล์วไอเสียหมุนเวียนของระบบ1
 • P1404 ไอเสียก๊าซ Rccirculation EGR ปิดตำเเหน่ง
 • P1405 ก๊าซวาล์วไอเสียหมุนเวียนของระบบ3
 • P1406 EGR วาล์ววงจรตำเเหน่อง Pintle
 • P1407 EGR การบุกรุกสถานที่ในการจักหาเพื่อให้ไอเสีย EGR วาล์ว
 • P1408 Manifold ดันการบริโภควงจรเซนเซอร์
 • P1409 EGR รั่วระบบสูญญากาศ
 • P1410 ถังน้ำมันระบบความดัน
 • P1415 การฉีดอากาศทุติยภูมิ AIR ระบบเเบงค์1
 • P1416 การฉีดอากาศทุติยภูมิ AIR ระบบเเบงค์2
 • P1418 เครื่องฉีด Relay ระบบสำรองคุมควบสูง
 • P1420 ปริมาณอากาศต่ำวงจรสวิทซ์เเรงดันไฟฟ้าต่ำ
 • P1421ปริมาณอากาศต่ำวงจรสวิทซ์เเรงดัน สูง
 • P1423 ปริมาณอากาศสูงวงจรสวิทซ์เเรงดันสูง
 • P1431 เชื้อเพลิงระดับเซนเซอร์2 ประสิทธิภาพวงจร
 • P1432 เซนเซอร์ตรวจจับระดับน้ำมันเชื้อเพลิง2 วงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
 • P1433 เซนเซอร์ตรวจจับระดับน้ำมันเชื้อเพลิง2 วงจรเเรงดันไฟฟ้าสูง
 • P1441 การไหลระเหยไอเสียระบบ(EVAP) ในช่วงที่ไม่ได้ล้าง
 • P1442 EVAP สูญญากาศ SWไฟฟ้าเเรงสูงระหว่าง IGN เกียวกับ
 • P1450 ความดันบรรยากาศวงจรเซนเซอร์
 • P1451 กดอากาศผลการดำเนินงานเซนเซอร์
 • P1460 พัดลมควบคุมระบบทำความเย็น
 • P1480 พัดลม1 วงจรควบคุมระบายความร้อนสูง
 • P1481 ความเร็วพัดลมระบายความร้อนเซนเซอร์
 • P1482 ความเร็วพัดลมระบายความร้อนเอาท์พุท
 • P1483 เครื่องยนต์ระบายความร้อนประสิทธิภาพของระบบ
 • P1484 พัดลมประสิทธิภาพระบบระบายอากาศ
 • P1500 วงจรสัญญาณเริ่มต้น
 • P1501 ระบบdeterrent ขโมย
 • P1502 เซนเซอร์ความเร็วของยานพาหนะวงจรเซนเซอร์ต่อเนื่อง
 • P1503 เซื้อเพลิงdeterrentเปิดใช้งานสัญญาณกันขโมยไม่ได้
 • P1504 เชื้องเพลิงdeterrent ขโมยสัญญาณเปิดใช้งานไม่ถูกต้อง
 • P1508 ความเร็วต่ำไม่ได้ใช้งาน-การควบคุมอากาศ idlt IAC ระบบไม่ตอบสนอง
 • P1509 ความเร็วสูงไม่ได้ใช้งาน-การความคุมการบินไม่ได้ใช้งาน IAC ไม่ตอบสนอง
 • P1510 ระบบการควบคุมเเรงดัน
 • P1511 ประสิทธิภาพของการควบคุมข้อมูล
 • P1514 สมกับความสัมพันธ์เซนเซอร์ TP สูง
 • P1515 คันเร่งระบบอิเลคทอรนิคตำเเหน่งปีกผีเสื้อ
 • P1516 การควบคุม Actuator ใน Throttle TAC ใน Throttle Actuator โมดูลตำเเหน่ง
 • P1517 โมดูลคันเร่งอิเล็คทอรนิกส์
 • P1518 โมดูลคันเร่งอิเล็คทอรนิกส์เพื่อการใช้งาน PCM
 • P1519 การควบคุม Actuator ใน Throttle TAC โมดูลวงจรภายใน
 • P1520 ส่งช่วงวงสลับ
 • P1521 ส่งร่วมกันคันเร่งที่มุมสูง
 • P1522 Park/ กลางไดรฟ์/ Reverse ที่รอบต่อนาที่สูง
 • P1523 ประสิทธิภาพตำเเหน่งของลิ้นปิด
 • P1524 ประสิทธิภาพตำเเหน่งของลิ้นปิด
 • P1525 บอดี้คันเร่ง srvicerequired
 • P1526 ต่ำเเหน่งปีกขึ้นต่ำไม่ได้เรียนรู้
 • P1527 ช่วงการส่งไปยังสวิทซ์เเรงดันความสัมพันธ์
 • P1529 ปัญหาความร้อน
 • P1530 การควบคุม actuator ใน Throttle (TAC) โมดูลวงจรภายใน
 • P1531 A/ด้านข้างC อุณภูมิต่ำผิดปกติเซนเซอร์
 • P1532 A/C อุณภูมิเย็น Sens วงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
 • P1533 A/C อุณภูมิเย็น Sens วงจรเเรงดันไฟฟ้าสูง
 • P1534 A/C อุณภูมิด้านข้างสูง เซนเซอร์ตวรจจับความดันไฟฟ้าต่ำ
 • P1535 A/ด้านข้าง อุณภูมิส่งวงจรเซนเซอร์
 • P1536 เครื่องยนต์ระบายความร้อน Overtemperature เครื่องปรับอากาศ A/C
 • P1537 A/C ของวงจรไฟฟ้าเเรงต่ำ
 • P1538 A/C ของวงจรไฟฟ้าเเรงสูง
 • P1539 เเรงดันคลัทช์/C วงจรสถานะคลัทซ์
 • P1540 เครื่องยนต์ปรับอากาศ A/C เย็นเกินไปเครื่องปรับอากาศ A/C
 • P1541 A/C อุณภูมิสูง
 • P1542 A/C ความดันของระบบอุณภูมิสูง
 • P1543 A/C ประสิทธิภาพของระบบ
 • P1544 A/C สภาพเย็นCต่ำมาก
 • P1545 เครื่องปรับอากาศ A/C คลัทว์วงจรควบคุมรี่เลย์
 • P1546 A/C วงจรสถานะคลัทซ์เเรงดันไฟฟ้าต่ำ
 • P1547 A/C ประสิทธิภาพของระบบลด
 • P1548 A/C recirculation วงจร
 • P1551 ใน Throttle Velve ตำเเหน่องที่หลือไม่ถึงในระหว่างการเรียนรู้
 • P1554 ล่องเรือชมวงจรควบคุม
 • P1555 ส่งออกอิเล็คทรอนิค Orifiee ตัวเเปล
 • P1558 Servo การควบคุมเรือเเสดงระดับต่ำ
 • P1560 transaxle ไม่ได้มีอยู่ในไดร์เวอร์ การควบคุมเรือพิการ
 • P1561 โซลินอยด์ Cruise
 • P1562 โซลินอยด์ Vecuum
 • P1563 Cruise Control ที่เเตกต่างความเร็ว/ ที่ตั้งสูงเกิดไป
 • P1564 Cruise Control สูงเกินไป-การควบคุมเรือพิการ
 • P1565 Cruise Control เซนเซอร์ตำเเหน่ง
 • P1566 รอบเครื่องยนต์สูงเกินไป Cruise Control ปิด
 • P1567 bank การควบการใช้งานที่ใช้งาน Cruise Control ปิด
 • P1570 ควบคุมการลื่นไถลที่ใช้งาน การควบคุมเรือพิการ
 • P1571 การควบคุมเเรงบิดเเรงฉุดของวงจร
 • P1572 ASR วงจรที่ใช้งานต่ำเกินไป
 • P1573 Pcm EBTCM วงจรข้อมูลเเบบอนุกรม
 • P1574 วงจรสลับ Stoplamp
 • P1575 ท่องเที่ยวเบรกวงจรสลับขยาย
 • P1576 BBV เซนเซอร์วงจรไฟฟ้าเเรงสูง
 • P1577 เซนเซอร์ตรวจจับเเรงดันไฟฟ้าในวงจรBBV ต่ำ
 • P1578 เซนเซอร์วงจรเครื่องดูดฝุ่นBBV ต่ำ
 • P1579 P/N ไปที่ D/R ที่มุมคันเร่งสูง– โหมดใช้งานลดลงใช้งานล่าสุด
 • P1580 ย้ายวงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำล่องเรือ
 • P1581 วงจรย้ายไปล่องเรือไฟฟ้าเเรงสูง
 • P1582 ทิศทางวงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำล่องเรือ
 • P1583 Cruise Control เเรงดัน CireuitHigh
 • P1584 การควบคุมเรือพิการ
 • P1585 การควบคุมเรือยับยั้งวงจรเอาท์พุท
 • P1586 Cruise Control switch เบรค2 วงจร
 • P1587 Cruise Control คลัทซ์ควบคุมวงจรต่ำ
 • P1588 Cruise Control คลัทซ์ควบคุมวงจรสูง
 • P1599 เเผงลอยเครื่องยนต์หรื่อเเผนลอยสถานที่ใกล้เคียงที่ตวรจพบ
 • P1600 การทำงานดำเนินงานภายใน Watchtlog tcm
 • P1601 อนุกรมการสื่อสาร มีปัญหากับอุปกรณ์1
 • P1602 เซนเซอร์ (KS) ประสิทธิโมดูลเคาะ
 • P1603 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม SDM
 • P1604 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม IPC
 • P1605 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม HVAC
 • P1606 ปัญหาการสื่อสารอนุกรม 6 อุปกรณ์
 • P1607 ปัญหาการสื่อสารอนุกรม 7 อุปกรณ์
 • P1608 ปัญหาการสื่อสารอนุกรม 8 อุปกรณ์
 • P1609 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม TCS
 • P1610 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรมPZM
 • P1611 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม CVRTD
 • P1612 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม IPM
 • P1613 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม DIM
 • P1614 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม RIM
 • P1615 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม VTD
 • P1617 เครื่องยนต์น้ำมันระดับวงจร
 • P1619 E ngine Oil ชีวิตตรวจสอบวงจรตั้งค่าไหม่
 • P1620 วงจรน้ำหล่อเย็น
 • P1622 กระบอกเลือก
 • P1623 ชั่วคราว Resistor Pull -up
 • P1624 Shapshot ที่ขอโดยลูกค้า ข้อมูลที่มีอยู่
 • P1625 รีเซ็ตระบบ TCM
 • P1626 เชื้อเพลิง Delerrent เปิดสัญญาณกันขโมยไม่ได้รับ
 • P1627 A/D ปรัสิทธิภาพ
 • P1628 ECU Resistor Pull – Up
 • P1629 ระบบ Deterrent ขโมย สัญญาณ cranking
 • P1630 Deteitent ขโมยสัณญาณเปิดใช้งาน
 • P1631 เริ่ม Deterrent ขโมยปิดการใช้งานสัญญาณที่ได้รับ
 • P1632 เชื้อเพลิง Deterrent ขโมยปิดปิดการใช็งานสัญญาณที่ได้รับ
 • P1633 ติดไฟ0 ระดับวงจร
 • P1634 วงจรสวิทช์จุดระเบิด1
 • P1635 5โวลต์วงจรอ้างอิง
 • P1636 PCM กอง Overrun
 • P1637 Generator วงจร L- terminal
 • P1638 Generator วงจร F- terminal
 • P1639 5โวลต์2อ้างอิงวงจร
 • P1640 ไดร์วอร์-1- input เเรงดันสูง
 • P1641 โคมไฟต้วชี้วัดที่ผิดปกติ (ล้านบาท) วงจรควบคุม
 • P1642 ยานพาหนะความเร็ววงจรเอาท์พุท
 • P1643 เครื่องยนต์ความเร็ววงจรเอาท์พุท
 • P1644 ควบคุมการลื่นไกลเเรงบิดวงจรส่งเอาท์พุท
 • P1645 Evaporative ระบายมลพิษ Solenoid (EVAP) วงจร contorl
 • P1646 Evaporative ระบายมลพิษ Solenoid (EVAP) วงจรควบคุม
 • P1647 ไดร์เวอร์1เส้น7
 • P1650 โมดูลการควบคุมเอาท์พุท B วงจร
 • P1652 พัดลม1ควบควมวงจรรี่เลบ์
 • P1653 ระดับตะเกียงน้ำมันน้ำวงจรควบคุม
 • P1654 การควบคุมเรื่อยับยั้งวงจรเอาท์พุท
 • P1655 โซลินอยด์กำจัวงจรควบคุม EVAP
 • P1656 ไดร์เวอร์2สาย6
 • P1657 โซลินอยด์1-4 วงจรตวบคุมUpshift
 • P1658 เริ่มเปิดใช้งานวงจรควบคุมรี่เลย์
 • P1660 วงจรควบคุมพัดลมระบายความร้อน
 • P1661 mil ควบคุมวงจร
 • P1662 ล่องเรือโคมไฟควบคุมวงจร
 • P1663 Life ตะเกียงน้ำมันวงจรควบคุม
 • P1664 1-4 โคมไฟวงจรควบคุม Upshift
 • P1665 ไดร์เวอร์ 3สาย5
 • P1666 ไดร์เวอร์บันทัดที่ 36
 • P1667 ย้อนกลับยับยั้งวงจรควบคุมโซลินอย
 • P1669 หน่วยที่จะคาดว่าจะ ABS
 • P1670 4ไดร์เวอร์
 • P1671 4ไดร์เวอร์บันทัดที่1
 • P1672 เครื่องยนต์น้ำมันระดับต่ำโคมไฟวงจรควบคุม
 • P1673 เครื่องยนต์ร้อนโคมไฟวงจรควบความ
 • P1674 วงจรควบคุมวัดความเร็วรอบ
 • P1675 Vent Solenoid วงจรควบคุม EVAP
 • P1676 — ไดร์เวอร์ สาย 4-6
 • P1677 — ไดร์เวอร์ สาย 4-7
 • P1680 — 5 ไดร์เวอร์ (ECU ผิดปกติ)
 • P1681 — ไดร์เวอร์ 5 บันทัดที่ 1
 • P1682 — ไดร์เวอร์ 5 บันทัดที่ 2
 • P1683 — ไดร์เวอร์ 5 สาย 3
 • P1684 — ไดร์เวอร์ 5 สาย 4
 • P1685 — ไดร์เวอร์ 5 สาย 5
 • P1686 — ไดร์เวอร์ 5 สาย 6
 • P1687 — ไดร์เวอร์ 5 สาย 7
 • P1689 เเรงบิดที่ผิดพลาดที่ส่งหมอบวงจร
 • P1690 ECM วัน Overrun
 • P1691 Gage วงจรเเรงดันน้ำมันหล่อเย็น
 • P1692 Circuit – Gage หล่อเย็นเเรงดันสูง
 • P1693 วัดวงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
 • P1694 วัดวงจรเเรงดันไฟฟ้าสูง
 • P1695 วงจรรีโมท Keyless Entry ต่ำ
 • P1696 สูงระยะไกล Keyless Entry เเรงดันไฟฟ้า
 • P1700 โมดุลควบคุมการรับส่ง TCM ข้อร้อง MIL ไฟ
 • P1701 ทรานส์ ขอวงจร MIL
 • P1705 P/N วงจรสัญญาณ
 • P1719 เลื่อนลอยไม่ถูกต้องที่ตรวจพบ TCM
 • P1740 เเรงบิดดวงวงจรสัญญาณ
 • P1743 Tp สัญญาณจาก ECM
 • P1760 เเรงดันTCM ขัดขว้าง
 • P1779 เเรงบิดของเครื่องยนต์ส่งไปยัง TCM สัญญาณ
 • P1780 PARK / ต่ำเเหน่ง Neutral PNP วงจรสลับ
 • P1781 เครื่องยนต์เเรงบิดวงจรสัญญาณ
 • P1790 Transmission Control Checksum โมดุล
 • P1791 Transmission Control วนโมดุล
 • P1791 สัญญาณต่ำเเหน่งปีก/Pedal 2000+
 • P1792 การควบคุมหน่วยความจำใหม่ได้
 • P1792 ECM เพื่อหล่อเย็นเครื่องยนต์ TCM สัณญาณ
 • P1793 สัญญาณความเร็วล้อ 2000+
 • P1795 CAN รถบัส ตำเเหน่งของร่างกายคันเร่ง
 • P1800 TCM วงจรอำนาจการควบคุมรี่เลย์
 • P1847 Shift Solenoid 2-3 วงจรไฟฟ้าเเรงสูง
 • P1850 Band เบรคที่ใช้วงจรโซลินอยด์
 • P1851 Band เบรคประสิทธิภาพการใช้โซลินอยด์
 • P1852 Band ใช้เเรงดันเเบรค SolenoidLow
 • P1853 Band เบรคที่ใช้โซลินอยด์เเรงดันสูง
 • P1860 บริษัท ทีชีชีวงจร PWM โซลินอยด์ไฟฟ้า
 • P1864 เเรงบิดวงจรเเปลงคลัอช์
 • P1865 โซลินอยด์เกียร์ 4-5 SS วงจรควบคุมไฟฟ้าเเรงสูง
 • P1866 เเรงบิดเเปลงคลัทช์ TCC พัลส์ความกว้างของคลื่นความถี่ PWM ควบคุมโซลินอยด์เเรงดันไฟฟ้าต่ำ
 • P1867 เเรงบิดเเปลงคลัทช์ TCC พัลส์ความกว้างของคลื่นความถี่ PWM วงจรควบคุมโซลินอยด์เเรงสูง
 • P1868 ไลฟ์น้ำมันเกียร์
 • P1870 ชิ้นส่วนระบบส่งกำลังลื่นไถล
 • P1871 อัตราทดเกียร์ที่ไม่ได้กำหนด
 • P1873 เเรงบิดคลัทช์ Stator สลับวงจร
 • P1874 เเรงบิดคลัทช์ Stator สูงสลับวงจร
 • P1875 วงจรสลับ 4WD ไฟฟ้าต่ำ
 • P1884 เเรงบิดคลัช์ เปิด / กด Shift วงจรสัณญาณไฟ
 • P1886 โซลินอยด์เวลากดปุ่ม Shift
 • P1887 บริษัท ทีชีชีวงจรสลับทีวางจำหน่าย
 • P1890 ECM ข้อมู้ลอินพุต
 • P1890 ต่ำเเหน่งคันเร่งสัญญาณอินพุต
 • P1891 ตำเเหน่งเซนเซอร์คันเร่งสัญญาณPWM สัญญาณ ต่ำ
 • P1892 ตำเเหน่งเซนเซอร์คันเร่งPWM สัญญาณ สูง
 • P1893 เครื่องยนต์เเรงบิดสัญญาณเเรงดันสูง
 • P1894 สัญญาณเเรงบิดของเครื่องยนต์เเรงดันสูง
 • P1895 TCM เพื่อ ECM วงจรการลดเเรงบิด
 • P1801 ล้มเหลวในการสลับการเลือก
 • P1804 Relay ควบคุมภาคพื้นดิน
 • P1810 วาวล์ตำเเหน่งสวิทช์วงจร TFP
 • P1811 ปรับสูงเเละ Shift ยาว
 • P1812 ส่งผ่านสภาพอุณภูมิ
 • P1813 การคุวบคุมเเรงบิด
 • P1814 เเปลงเเรงบิด Cverstressed
 • P1815 เปลี่ยนช่วงการส่ง–เริ่มไนช่วงที่ไม่ถูก
 • P1816 วาวล์ตำเเหน่ง TFP Sw สถานที่ Neu มีอัตราส่วนการไดรฟ์
 • P1817 วาวล์ตำเเหน่ง TFP Sw ย้อนกลับที่มีอัตราการไดรฟ์
 • P1818 วาวล์ตำเเหน่ง TFP SW ไดรฟ์ที่มีอัตราส่วนไดรฟ์
 • P1819 เปลี่ยนโหมดภายใน เริ่มไม่มี/ ช่วงที่ถูกต้อง
 • P1820 โหมดสวิทช์วงจรภายในต่ำ
 • P1822 โหมดสวิทช์ภาพในวงจรBสูง
 • P1823 โหมดสวิทช์ภาพในวงจรPต่ำ
 • P1825 เปลี่ยนโหมดภาพใน–ช่วงที่ไม่ถูกต้อง
 • P1826 โหมดสวิทช์ภายไนวงจร C สูง
 • P1831 ควบคุมเเรงดัน PC โซลินอยด์วงจรไฟฟ้า–เเรงดันไฟฟ้าต่ำ
 • P1832 การควบคุมความดัน PC ล๊อกปุ๋ม Shift Solenoid
 • P1833 A/T วงจรไฟฟ้า Solenoids — เเรงดันไฟฟ้าต่ำ
 • P1834 เเรงดันเเปลงคลัทช์ TCC กด Shift Solenoid SS วงจรควบคุมเเรงดันสูง
 • P1835 เตะลงวงจรสลับ
 • P1836 สวิทช์ลงเตะล้มเหลวในการปิด
 • P1837 สวิทช์ลงเตะล้มเหลวในระยะสั้น
 • P1842 Shift Solenoid 1-2 วงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
 • P1843 Shift Solenoid 1-2 วงจรไฟฟ้าเเรงสูง
 • P1844 เเรงบิดลดวงจรสัณญาณที่ต้องการ โดย TCM
 • P1845 Shift Solenoid 2-3วงจรเเรงดันไฟฟ้า ต่ำ ทั้งคัน
 • P2000 ประสิทธิภาพดักจับก๊าซไนโตรเจนอ๊อกไซต์ต่ำกว่าทางเข้า (เเบงค์1)
 • P2001 ประสิทธิภาพดักจับก๊าซไนโตรเจนอ๊อกไซต์ต่ำกว่าทางเข้า (เเบงค์2)
 • P2002 ประสิทธิภาพความระเอียดการดักจับต่ำกว่าทางเข้า (เเบงค์1)
 • P2003 ประสิทธิภาพความระเอียดการดักจับต่ำกว่าทางเข้า (เเบงค์2)
 • P2004 ตัวควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี เปิด (เเบงค์1)
 • P2005 ตัวควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี ปิด (เเบงค์2)
 • P2006 ตัวควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี เปิด (เเบงค์1)
 • P2007 ตัวควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี ปิด (เเบงค์2)
 • P2008 วงจรควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี เปิด (เเบงค์1)
 • P2009 วงจรควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี ต่ำ (เเบงค์1)
 • P2010 วงจรควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี สูง (เเบงค์1)
 • P2011 วงจรควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี เปิด (แบงค์1)
 • P2012 วงจรควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี ต่ำ (เเบงค์2)
 • P2013 วงจรควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี สูง (เเบงค์2)
 • P2014 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี (เเบงค์1)
 • P2015 การทำงานวงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี (เเบงค์1)
 • P2016 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี ต่ำ (เเบงค์1)
 • P2017 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี สูง (เเบงค์1)
 • P2018 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี ขาดช่วง (เเบงค์1)
 • P2019 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี (เเบงค์2)
 • P2020 การทำงานวงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี (เเบงค์2)
 • P2021 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี ต่ำ (เเบงค์2)
 • P2022 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี สูง (เเบงค์2)
 • P2023 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี ขาดช่วง (เเบงค์2)
 • P2024 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไอระเหยไอเสีย
 • P2025 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิไอระเหยไอเสีย
 • P2026 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไอระเหยไอเสีย
 • P2027 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไอระเหยไอเสีย เเรงเคลื่อนไฟฟ้า ต่ำ
 • P2028 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไอระเหยไอเสีย เเรงเคลื่อนไฟฟ้า สูง
 • P2029 ฮีตเตอร์น้ำมันไม่ทำงาน
 • P2030 การงานฮีตเตอร์น้ำมัน
 • P2031 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิก็าซไอเสีย(แบงค์1 เซนเซอร์2)
 • P2032 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิก็าซไอเสีย ต่ำ (แบงค์1 เซนเซอร์2)
 • P2033 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิก็าซไอเสีย สูง (แบงค์1 เซนเซอร์2)
 • P2034 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิก็าซไอเสีย(แบงค์2 เซนเซอร์2)
 • P2035 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิก็าซไอเสีย ต่ำ (แบงค์2 เซนเซอร์2)
 • P2036 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิก็าซไอเสีย สูง (แบงค์2 เซนเซอร์2)
 • P2037 วงจรเซนเซอร์เเรงดันอากาศหัวฉีดลดลง
 • P2038 การทำงานวงจรเซนเซอร์เเรงดันอากาศหัวฉีดลดลง
 • P2039 วงจรเซนเซอร์เเรงดันอากาศหัวฉีดลดลง ต่ำ
 • P2040 วงจรเซนเซอร์เเรงดันอากาศหัวฉีดลดลง สูง
 • P2041 วงจรเซนเซอร์เเรงดันอากาศหัวฉีดลดลง ขาดช่วง
 • P2042 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิลดลง
 • P2043 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิลดลง
 • P2044 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิลดลง ต่ำ
 • P2045 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิลดลง สูง
 • P2046 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิลดลง ขาดช่วง
 • P2047 วงจรหัวฉีด เปิด (เเบงค์1 ยูนิท1)
 • P2048 วงจรหัวฉีด ต่ำ (เเบงค์1 ยูนิท1)
 • P2049 วงจรหัวฉีด สูง (เเบงค์1 ยูนิท1)
 • P2050 วงจรหัวฉีด เปิด (เเบงค์2 ยูนิท1)
 • P2051 วงจรหัวฉีด ต่ำ (เเบงค์2 ยูนิท1)
 • P2052 วงจรหัวฉีด สูง (เเบงค์2 ยูนิท1)
 • P2053 วงจรหัวฉีด เปิด (เเบงค์2 ยูนิท1)
 • P2054 วงจรหัวฉีด ต่ำ (เเบงค์1 ยูนิท2)
 • P2055 วงจรหัวฉีด สูง (เเบงค์1 ยูนิท2)
 • P2056 วงจรหัวฉีด เปิด (เเบงค์2 ยูนิท2)
 • P2057 วงจรหัวฉีด ต่ำ (เเบงค์2 ยูนิท2)
 • P2058 วงจรหัวฉีด สูง (เเบงค์2 ยูนิท2)
 • P2059 วงจรควบคุมปั๊มอากาศหัวฉีดลดลง เปิด
 • P2060 วงจรควบคุมปั๊มอากาศหัวฉีดลดลง ต่ำ
 • P2061 วงจรควบคุมปั๊มอากาศหัวฉีดลดลง สูง
 • P2062 วงจรควบคุมเเหล่งจ่ายหัวฉีด เปิด
 • P2063 วงจรควบคุมเเหล่งจ่ายหัวฉีด ต่ำ
 • P2064 วงจรควบคุมเเหล่งจ่ายหัวฉีด สูง
 • P2065 วงจร”B”ระดับน้ำมัน
 • P2066 การทำงานวงจร”B”ระดับน้ำมัน
 • P2067 วงจร”B”ระดับน้ำมัน ต่ำ
 • P2068 วงจร”B”ระดับน้ำมัน สูง
 • P2069 วงจร”B”ระดับน้ำมัน ขาดช่วง
 • P2070 วาวล์ intake Manifold (IMT) เปิด
 • P2071 วาวล์ intake Manifold (IMT) ปิด
 • P2075 วงจร/สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งวาวล์intake Manifold (IMT)
 • P2076 การทำงานวงจร/สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งวาวล์intake Manifold (IMT)
 • P2077 วงจร/สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งวาวล์intake Manifold (IMT) ต่ำ
 • P2078 วงจร/สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งวาวล์intake Manifold (IMT) สูง
 • P2079 การทำงานวงจร/สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งวาวล์intake Manifold (IMT)
 • P2080 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิก๊าซไอเสีย (เเบงค์1 เซนเซอร์1)
 • P2081 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิก๊าซไอเสีย ขาดช่วง (เเบงค์1 เซนเซอร์1)
 • P2082 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิก๊าซไอเสีย (เเบงค์2 เซนเซอร์1)
 • P2083 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิก๊าซไอเสีย ขาดช่วง (เเบงค์2 เซนเซอร์1)
 • P2084 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิก๊าซไอเสีย (เเบงค์1เซนเซอร์2)
 • P2085 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิก๊าซไอเสีย ขาดช่วง (เเบงค์1เซนเซอร์2)
 • P2086 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิก๊าซไอเสีย (เเบงค์2เซนเซอร์2)
 • P2087 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิก๊าซไอเสีย ขาดช่วง (เเบงค์2เซนเซอร์2)
 • P2088 วงจร”A”ควบคุมตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยวขณะทำงาน ต่ำ (เเบงค์1)
 • P2089 วงจร”A”ควบคุมตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยวขณะทำงาน สูง (เเบงค์1)
 • P2090 วงจร”B”ควบคุมตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยวขณะทำงาน ต่ำ (เเบงค์1)
 • P2091 วงจร”B”ควบคุมตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยวขณะทำงาน สูง (เเบงค์1)
 • P2092 วงจร”A”ควบคุมตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยวขณะทำงาน ต่ำ (เเบงค์2)
 • P2093 วงจร”B”ควบคุมตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยวขณะทำงาน สูง (เเบงค์2)
 • P2094 วงจร”B”ควบคุมตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยวขณะทำงาน ต่ำ (เเบงค์2)
 • P2095 วงจร”B”ควบคุมตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยวขณะทำงาน สูง (เเบงค์2)
 • P2096 ระบบจัดน้ำมันเเคตตาไล้ท์ดิกส์ บางเกินไป (เเบงค์1)
 • P2097 ระบบจัดน้ำมันเเคตตาไล้ท์ดิกส์ หนาเกินไป (เเบงค์1)
 • P2098 ระบบจัดน้ำมันเเคตตาไล้ท์ดิกส์ บางเกินไป (เเบงค์2)
 • P2099 ระบบจัดน้ำมันเเคตตาไล้ท์ดิกส์ หนาเกินไป (เเบงค์2)
 • P2100 วงจรมอร์เตอร์ควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ เปิด
 • P2101 การทำงานวงจรมอร์เตอร์ควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ
 • P2102 วงจรมอร์เตอร์ควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ ต่ำ
 • P2103 วงจรมอร์เตอร์ควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ สูง
 • P2104 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ เเรงเดินเบา
 • P2105 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ เเรงเครื่องรถยนต์ดับ
 • P2106 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ เเรงเพาเวอร์จำกัด
 • P2107 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ ขบวนการโมดุล
 • P2108 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ ทำงานโมดุล
 • P2109 การทำงานเซนเซอร์”A”ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดต่ำสุด
 • P2110 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ รอบจำกัด
 • P2111 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ เปิด
 • P2112 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ ปิด
 • P2113 การทำงานเซนเซอร์”B”ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดต่ำสุด
 • P2114 การทำงานเซนเซอร์”C”ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดต่ำสุด
 • P2115 การทำงานเซนเซอร์”D”ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดต่ำสุด
 • P2116 การทำงานเซนเซอร์”E”ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดต่ำสุด
 • P2117 การทำงานเซนเซอร์”F”ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดต่ำสุด
 • P2118 การทำงานมอเตอร์ควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ
 • P2119 การทำงานตัวปีกผีเสื้อคุมการทำงานปีกผีเสื้อ
 • P2120 วงจรเซนเซอร์”D”สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่งต่ำ
 • P2121 วงจรเซนเซอร์”D”สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่งสูง
 • P2122 วงจร”D”สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ต่ำ
 • P2123 วงจร”D”สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง สูง
 • P2124 วงจร”D”สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ขาดช่วง
 • P2125 วงจร”E”สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
 • P2126 การทำงานวงจร”E”สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
 • P2127 วงจร”E”สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ต่ำ
 • P2128 วงจร”E”สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง สูง
 • P2129 วงจร”E”สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ขาดช่วง
 • P2130 วงจร”F”สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
 • P2131 การทำงานวงจร”F”สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
 • P2132 วงจร”F”สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ต่ำ
 • P2133 วงจร”F”สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง สูง
 • P2134 วงจร”F”สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ขาดช่วง
 • P2135 สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีผีเสื้อ/คันเร่ง เเรงเคลื่อนไฟฟ้า”A”/”B” สัมพันธ์กัน
 • P2136 สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง เเรงเคลื่อนไฟฟ้า”A”/”C” สัมพันธ์กัน
 • P2137 สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง เเรงเคลื่อนไฟฟ้า”B”/”C” สัมพันธ์กัน
 • P2138 สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง เเรงเคลื่อนไฟฟ้า”D”/”E” สัมพันธ์กัน
 • P2139 สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง เเรงเคลื่อนไฟฟ้า”D”/”F” สัมพันธ์กัน
 • P2140 สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง เเรงเคลื่อนไฟฟ้า”E”/”F” สัมพันธ์กัน
 • P2141 วงจรปีกผีเสื้อควบคุมไหลวนก๊าชไอเสีย ต่ำ
 • P2142 วงจรปีกผีเสื้อควบคุมไหลวนก๊าชไอเสีย สูง
 • P2143 วงจรปีกระบายควบคุมการไหลวนไอเสีย เปิด
 • P2144 วงจรปีกระบายควบคุมการไหลวนไอเสีย ต่ำ
 • P2145 วงจรปีกระบายควบคุมการไหลวนไอเสีย สูง
 • P2146 วงจรเเหล่งจรเครื่องไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมัน กรุ๊ป “A” เปิด
 • P2147 วงจรเเหล่งจรเครื่องไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมัน กรุ๊ป “A” ต่ำ
 • P2148 วงจรเเหล่งจรเครื่องไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมัน กรุ๊ป “A” สูง
 • P2149 วงจรเเหล่งจรเครื่องไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมัน กรุ๊ป “B” เปิด
 • P2150 วงจรเเหล่งจรเครื่องไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมัน กรุ๊ป “B” ต่ำ
 • P2151 วงจรเเหล่งจรเครื่องไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมัน กรุ๊ป “B” สูง
 • P2152 วงจรเเหล่งจรเครื่องไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมัน กรุ๊ป “C” เปิด
 • P2153 วงจรเเหล่งจ่ายไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมันกรุ๊ป”C” ต่ำ
 • P2154 วงจรเเหล่งจ่ายไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมันกรุ๊ป”C” สูง
 • P2155 วงจรเเหล่งจ่ายไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมันกรุ๊ป”B” เปิด
 • P2156 วงจรเเหล่งจ่ายไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมันกรุ๊ป”D” ต่ำ
 • P2157 วงจรเเหล่งจ่ายไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมันกรุ๊ป”D” สูง
 • P2158 เซนเซอร์”B”ความเร็วรถยนต์
 • P2159 การทำงานเซนเซอร์”B” ความเร็วรถยนต์
 • P2160 วงจรเซนเซอร์”B”ความเร็วขาดช่วง
 • P2161 เซนเซอร์”B”ความเร็วรถยนต์ ขาดช่วง
 • P2162 เซนเซอร์ความเร็วรถยนต์”A”/”B” สัมพันธ์กัน
 • P2163 เซนเซอร์”A”ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดสูงสุด
 • P2164 เซนเซอร์”B”ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดสูงสุด
 • P2165 เซนเซอร์”C”ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดสูงสุด
 • P2166 เซนเซอร์”D”ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดสูงสุด
 • P2167 เซนเซอร์”E”ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดสูงสุด
 • P2168 เซนเซอร์”F”ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดสูงสุด
 • P2169 วงจรควบคุมโซลินอยด์ ช่องระบายปรับเเรงดันไอเสีย เปิด
 • P2170 วงจรควบคุมโซลินอยด์ ช่องระบายปรับเเรงดันไอเสีย ต่ำ
 • P2171 วงจรควบคุมโซลินอยด์ ช่องระบายปรับเเรงดันไอเสีย สูง
 • P2172 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ-อากาศไหลสูงฉับพลัน
 • P2173 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ-อากกาศไหลสูง
 • P2174 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ-อากกาศไหลสูงฉับพลัน
 • P2175 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ-อากกาศไหลสูงต่ำ
 • P2176 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ-รอบเดินเบา
 • P2177 รอบเดินเบาปิด ระบบบางเกินไป (เเบงค์1)
 • P2178 รอบเดินเบาปิด ระบบหนาเกินไป (เเบงค์1)
 • P2179 รอบเดินเบาปิด ระบบบางเกินไป (เเบงค์2)
 • P2180 รอบเดินเบาปิด ระบบหนาเกินไป (เเบงค์2)
 • P2181 การทำงานระบบหล่อเย็น
 • P2182 วงจร2เซนเซอร์อุณหภูมิหล่อเย็นเครื่องยนต์
 • P2183 การทำงานวงจร2เซนเซอร์อุณหภูมิหล่อเย็นเครื่องยนต์
 • P2184 วงจร2เซนเซอร์อุณหภูมิหล่อเย็นเครื่องยนต์ ต่ำ
 • P2185 วงจร2เซนเซอร์อุณหภูมิหล่อเย็นเครื่องยนต์ สูง
 • P2186 วงจร2เซนเซอร์อุณหภูมิหล่อเย็นเครื่องยนต์ ขาดช่วง
 • P2187 ระบบบางเกินไปที่รอบเดินเบา (เเบงค์1)
 • P2188 ระบบหนาเกินไปที่รอบเดินเบา (เเบงค์1)
 • P2189 ระบบบางเกินไปที่รอบเดินเบา (เเบงค์2)
 • P2190 ระบบหนาเกินไปที่รอบเดินเบา (เเบงค์2)
 • P2191 ระบบบางเกินไปที่ภาวะสูงกว่า (เเบงค์1)
 • P2192 ระบบหนาเกินไปที่ภาวะสูงกว่า (เเบงค์1)
 • P2193 ระบบบางเกินไปที่ภาวะสูงกว่า (แบงค์2)
 • P2194 ระบบหนาเกินไปภาวะสูงกว่า (เเบงค์2)
 • P2195 สัณญาณอ็อกซิเจนเซนเซอร์ บาง (เเบงค์1 เซนเซอร์1)
 • P2196 สัณญาณอ็อกซิเจนเซนเซอร์ หนา (เเบงค์1 เซนเซอร์1)
 • P2197 สัณญาณอ็อกซิเจนเซนเซอร์ บาง (เเบงค์2 เซนเซอร์1)
 • P2198 สัณญาณอ็อกซิเจนเซนเซอร์ หนา (เเบงค์2 เซนเซอร์1)
 • P2199 เซนเซอร์อุณหภูมิไอดี 1/2 สัมพันธ์กัน
 • P2200 วงจรน็อคเซนเซอร์
 • P2201 การทำงานน๊อกเซนเซอร์ (เเบงค์1)
 • P2202 วงจรน็อกเซนเซอร์ (เเบงค์1) ต่ำ
 • P2203 วงจรน็อกเซนเซอร์ (เเบงค์1) สูง
 • P2204 วงจรน็อกเซนเซอร์ (เเบงค์1) ขาดช่วง
 • P2205 วงจรความคุมความร้อนน๊อกเซนเซอร์ เปิด (เเบงค์1)
 • P2206 วงจรความคุมความร้อนน๊อกเซนเซอร์ ต่ำ (แบงค์1)
 • P2207 วงจรความคุมความร้อนน๊อกเซนเซอร์ สูง (เเบงค์1)
 • P2208 วงจรควบความความร้อนน๊อกเซนเซอร์ เปิด (เเบงค์1)
 • P2209 การทำงานวงจรรับรู้ความร้อนน๊อกเซนเซอร์ (เเบงค์1)
 • P2210 วงจรรับรู้น็อกเซนเซอร์(เเบงค์1) ต่ำ
 • P2211 วงจรรับรู้น็อกเซนเซอร์(เเบงค์1) สูง
 • P2212 วงจรรับรู้น็อกเซนเซอร์(เเบงค์1) ขาดช่วง
 • P2213 วงจรน๊อกเซนเซอร์ (เเบงค์2)
 • P2214 การทำงานวงจรน๊อกเซนเซอร์ (แบงค์2)
 • P2215 วงจรน๊อกเซนเซอร์(เเบงค์2) ต่ำ
 • P2216 วงจรน๊อกเซนเซอร์(เเบงค์2) สูง
 • P2217 วงจรน๊อกเซนเซอร์(เเบงค์2) ขาดช่วง
 • P2218 วงจรควบคุมความร้อนน๊อกเซนเซอร์ เปิด (แบงค์2)
 • P2219 วงจรควบคุมความร้อนน๊อกเซนเซอร์ ต่ำ (เเบงค์2)
 • P2220 วงจรควบคุมความร้อนน๊อกเซนเซอร์ สูง (เเบงค์2)
 • P2221 วงจรควบคุมความร้อนน๊อกเซนเซอร์ เปิด (เเบงค์2)
 • P2222 การทำงานวงจรรับรู้ความร้อนน๊อกเซนเซอร์ (เเบงค์2)
 • P2223 วงจรรับรู้ความร้อนน๊อกเซนเซอร์ ต่ำ (เเบงค์2)
 • P2224 วงจรรับรู้ความร้อนน๊อกเซนเซอร์ สูง (เเบงค์2)
 • P2225 วงจรรับรู้ความร้อนน๊อกเซนเซอร์ ขาดช่วง (เเบงค์2)
 • P2226 วงจรความดันบาร์โรเมตริก
 • P2227 การทำงานวงจรความดันบาร์โรเมตริก
 • P2228 วงจรความดันบาร์โรเมตริก ต่ำ
 • P2229 วงจรความดันบาร์โรเมตริก สูง
 • P2230 วงจรความดันบาร์โรเมตริก ขาดช่วง
 • P2231 จงจรสัณญาณอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ลัวงจร (ซ๊อต) ที่วงจรความร้อน(เเบงค์1เซนเซอร์1)
 • P2232 จงจรสัณญาณอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ลัวงจร (ซ๊อต) ที่วงจรความร้อน(เเบงค์1เซนเซอร์2)
 • P2233 จงจรสัณญาณอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ลัวงจร (ซ๊อต) ที่วงจรความร้อน(เเบงค์1เซนเซอร์3)
 • P2234 จงจรสัณญาณอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ลัวงจร (ซ๊อต) ที่วงจรความร้อน(เเบงค์1เซนเซอร์1)
 • P2235 จงจรสัณญาณอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ลัวงจร (ซ๊อต) ที่วงจรความร้อน(เเบงค์1เซนเซอร์2)
 • P2236 จงจรสัณญาณอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ลัวงจร (ซ๊อต) ที่วงจรความร้อน(เเบงค์1เซนเซอร์3)
 • P2237 วงจรกระเเสไฟบวกอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เปิด (เเบงค์2เซนเซอร์1)
 • P2238 วงจรกระเเสไฟบวกอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ ต่ำ (เเบงค์1เซนเซอร์1)
 • P2239 วงจรกระเเสไฟบวกอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ สูง (เเบงค์1เซนเซอร์1)
 • P2240 วงจรกระเเสไฟบวกอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เปิด (เเบงค์2เซนเซอร์1)
 • P2241 วงจรกระเเสไฟบวกอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ ต่ำ (เเบงค์2เซนเซอร์1)
 • P2242 วงจรกระเเสไฟบวกอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ สูง (เเบงค์2เซนเซอร์1)
 • P2243 วงจรเเรงเคลื่อนไฟฟ้าอ้างอิงอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เปิด (เเบงค์1เซนเซอร์1)
 • P2244 การทำงานวงจรเเรงเคลื่อนไฟฟ้า อ้างอิงอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ (เเบงค์1เซนเซอร์1)
 • P2245 วงจรเเรงเคลื่อนไฟฟ้าอ้างอิงอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ ต่ำ (เเบงค์1เซนเซอร์1)
 • P2246 วงจรเเรงเคลื่อนไฟฟ้าอ้างอิงอ๊อกซิเจน สูง (เเบงค์1เซนเซอร์1)
 • P2247 วงจรเเรงเคลื่อนไฟฟ้าอ้างอิงอ๊อกซิเจน เปิด(เเบงค์2เซนเซอร์1)
 • P2248 การทำงานวงจรเเรงเคลื่อนไฟฟ้าอ้างอินอ๊อกซิเจน (เเบงค์2เซนเซอร์1)
 • P2249 วงจรเเรงเคลื่อนไฟฟ้าอ้าวอิงอ๊อกซิเจน
 • P2250 วงจรเเรงเคลื่อนกระเเสไฟฟ้าอ้างอิงอ๊อกซิเจนเซนเซอร์สูง
 • P2251 วงจรเเรงควบคุมกระเเสลบอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เปิด (แบงค์1 เซนเซอร์1)
 • P2252 วงจรเเรงควบคุมกระเเสลบอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ ต่ำ (แบงค์1 เซอร์1)
 • P2253 วงจรเเรงควบคุมกระเเสลบอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ สูง (แบงค์1 เซอร์1)
 • P2254 วงจรเเรงควบคุมกระเเสลบอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เปิด(เเบงค์2เซนเซอร์1)
 • P2255 วงจรเเรงควบคุมกระเเสลบอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ ต่ำ (เเบงค์2เซนเซอร์1)
 • P2256 วงจรเเรงควบคุมกระเเสลบอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ สูง (เเบงค์2เซนเซอร์1)
 • P2257 วงจรเซนเซอร์”A”ควบอากาศเเรงดันสูง ต่ำ
 • P2258 วงจรเซนเซอร์”A”ควบอากาศเเรงดันสูง สูง
 • P2259 วงจรเซนเซอร์”B”ควบอากาศเเรงดันสูง ต่ำ
 • P2260 วงจรเซนเซอร์”B”ควบอากาศเเรงดันสูง สูง
 • P2261 ชุดกรไกวาวล์บายพาส เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
 • P2262 ไม่พบชุดกรไกความดันเทอร์โบ
 • P2263 การทำงานระบบบูทเทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
 • P2264 วงจรเซนเซอร์ในน้ำมัน
 • P2265 การทำงานวงจรเซนเซอร์ในน้ำมัน
 • P2266 วงจรเซนเซอร์ในน้ำมัน ต่ำ
 • P2267 วงจรเซนเซอร์ในน้ำมัน สูง
 • P2268 วงจรเซนเซอร์ในน้ำมัน ขาดช่วง
 • P2269 สภาพน้ำในน้ำมัน
 • P2270 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เบาบาง (เเบงค์1 เซนเซอร์2)
 • P2271 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ หนา (เเบงค์1 เซนเซอร์2)
 • P2272 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เบาบาง (เเบงค์1 เซนเซอร์2)
 • P2273 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ หนา (เเบงค์2เซนเซอร์2)
 • P2274 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เบาบาง(เเบงค์2เซนเซอร์3)
 • P2275 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ หนา (เเบงค์1เซนเซอร์3)
 • P2276 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เบาบาง (เเบงค์2เซนเซอร์3)
 • P2277 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ หนา (เเบงค์2เซนเซอร์3)
 • P2278 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ สลับเปลี่ยน เเบงค์1 เซนเซอร์3/เเบงค์2 เซนเซอร์3
 • P2279 ระบบไอดีรั่ว
 • P2280 เเอร์โฟล/ไอดีรั๋ว ระหว่างตัวกรองอากาศเเละเเอร์โฟล์
 • P2281 ไอดีรั๋ว ระหว่างตัวปีกผีเสื้อเเละเเอร์โฟล์
 • P2282 ไอดีรั๋ว ระหว่างตัวปีกผีเสื้อเเละวาวล์ไอดี
 • P2283 วงจรเซนเซอร์ควบคุมความดันหัวฉีด
 • P2284 การทำงานวงจรเซนเซอร์ควบความความดันหัวฉีด
 • P2285 วงจรเซนเซอร์ควบความความดันหัวฉีด ต่ำ
 • P2286 วงจรเซนเซอร์ควบความความดันหัวฉีด สูง
 • P2287 วงจรเซนเซอร์ควบความความดันหัวฉีด ขาดช่วง
 • P2288 วงจรเซนเซอร์ควบความความดันหัวฉีดสูงมากเกินไป
 • P2289 วงจรเซนเซอร์ควบความความดันหัวฉีด สูงมากเกินไป-เครื่องยนต์ดับ
 • P2290 วงจรเซนเซอร์ควบความความดันหัวฉีด ต่ำเกินไป
 • P2291 วงจรเซนเซอร์ควบความความดันหัวฉีด ต่ำเกินไป-เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด (Cranking)
 • P2292 วงจรเซนเซอร์ควบคุมความดันหัวฉีด บกพร่อง
 • P2293 การทำงานปรับความดันน้ำมันเชื้อเพลิง #2
 • P2294 วงจรควบคุมปรับความดันน้ำมันเชื้อเพลิง #2
 • P2295 วงจรควบคุมปรับความดันน้ำมันเชื้อเพลิง #2 ต่ำ
 • P2296 วงจรควบคุมปรับความดันน้ำมันเชื้อเพลิง #2 สูง
 • P2297 อ๊อกชิเจนเซนเซอร์ ทำงานไม่ถูกต้องขณะลดความเร็ว (เเบงค์1เซนเซอร์1)
 • P2298 อ๊อกชิเจนเซนเซอร์ ทำงานไม่ถูกต้องขณะลดความเร็ว (เเบงค์2เซนเซอร์1)
 • P2299 ต่ำเเหน่งคันเยียบเบรค / ต่ำเเหน่งคันเร่ง ไม่ถูกต้อง
 • P2300 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “A” ต่ำ
 • P2301 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “A” สูง
 • P2302 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง “A”
 • P2303 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “B” ต่ำ
 • P2304 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “B” สูง
 • P2305 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง “B”
 • P2306 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “C” ต่ำ
 • P2307 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “C” สูง
 • P2308 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง “C”
 • P2309 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “D” ต่ำ
 • P2310 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “D” สูง
 • P2311 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง “D”
 • P2312 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “E” ต่ำ
 • P2313 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “E”
 • P2314 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง “E”
 • P2315 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “F” ต่ำ
 • P2316 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “F” สูง
 • P2317 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง “F”
 • P2318 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “G” ต่ำ
 • P2319 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “G” สูง
 • P2320 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง “G”
 • P2321 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “H” ต่ำ
 • P2322 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “H” สูง
 • P2323 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง “H”
 • P2324 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “H”
 • P2325 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “I” ต่ำ
 • P2326 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง “I”
 • P2327 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “J” ต่ำ
 • P2328 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “J” สูง
 • P2329 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง “J”
 • P2330 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “K” ต่ำ
 • P2331 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “K” สูง
 • P2332 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง “K”
 • P2333 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “L” ต่ำ
 • P2334 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “L” สูง
 • P2335 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง “L”
 • P2336 น๊อกสูบที่ 1
 • P2337 น๊อกสูบที่ 2
 • P2338 น๊อกสูบที่ 3
 • P2339 น๊อกสูบที่ 4
 • P2340 น๊อกสูบที่ 5
 • P2341 น๊อกสูบที่ 6
 • P2342 น๊อกสูบที่ 7
 • P2343 น๊อกสูบที่ 8
 • P2344 น๊อกสูบที่ 9
 • P2345 น๊อกสูบที่ 10
 • P2346 น๊อกสูบที่ 11
 • P2347 น๊อกสูบที่ 12
 • P2400 วงจรควบคุมปั๊มรั่วระบบไอเสียระเหย เปิด
 • P2401 วงจรควบคุมปั๊มรั่วระบบไอเสียระเหย ต่ำ
 • P2402 วงจรควบคุมปั๊มรั่วระบบไอเสียระเหย สูง
 • P2403 วงจรรับรู้ปั๊มรั่วไนระบบไอเสียระเหย
 • P2404 การทำงาน วงจรรับรู้ปั๊มรั่วไนระบบไอเสียระเหย
 • P2405 วงจรรับรู้ปั๊มรั่วไนระบบไอเสียระเหย ต่ำ
 • P2406 วงจรรับรู้ปั๊มรั่วไนระบบไอเสียระเหย สูง
 • P2407 วงจรรับรู้ปั๊มรั่วไนระบบไอเสียระเหย ขาดช่วงบกพร่อง
 • P2408 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ ฝาน้ำมัน
 • P2409 การทำงานวงจรสวิทช์/เซนเซอร์ ฝาน้ำมัน
 • P2410 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ ฝาน้ำมัน ต่ำ
 • P2411 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ ฝาน้ำมัน สูง
 • P2412 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ ฝาน้ำมัน ขาดช่วง บกพร่อง
 • P2413 การทำงานระบบหมุนเวียนอากาสไอเสีย
 • P2414 เซนเซอร์ ตัวอย่างไอเสีย บกพร่อง (เเบงค์1เซนเซอร์2)
 • P2415 เซนเซอร์ ตัวอย่างไอเสีย บกพร่อง (เเบงค์2เซนเซอร์2)
 • P2416 สันญาณอ๊อกชิเจนสลับเปลี่ยน (เเบงค์1เซนเซอร์2) (เเบงค์1เซนเซอร์3)
 • P2417 สันญาณอ๊อกชิเจนสลับเปลี่ยน (เเบงค์2เซนเซอร์2) (เเบงค์2เซนเซอร์3)
 • P2418 วงจรควบคุมวาวล์สวิทช์ชิ่งระบบไอดีระเหยไอเสียเปิด
 • P2419 วงจรควบคุมวาวล์สวิทช์ชิ่งระบบไอดีระเหยไอเสีย ต่ำ
 • P2420 วงจรควบคุมวาวล์สวิทช์ชิ่งระบบไอดีระเหยไอเสีย สูง
 • P2421 วาวล์สวิทช์ชิ่งระบบไอดีระเหยไอเสีย เปิด
 • P2422 วาวล์สวิทช์ชิ่งระบบไอดีระเหยไอเสีย ปิด
 • P2423 ประสิทธิภาพเเค๊ตตาไล้ท์ติกส์ต่ำกว่าทางเข้า เเบงค์ 1
 • P2424 ประสิทธิภาพเเค๊ตตาไล้ท์ติกส์ต่ำกว่าทางเข้า เเบงค์ 2
 • P2500 วงจรดวงไฟเจนเนอร์เรเตอร์ ขั้วซ้าย ต่ำ
 • P2501 วงจรดวงไฟเจนเนอร์เรเตอร์ ขั้วซ้าย สูง
 • P2502 เเรงเคลื่อนไฟฟ้าระบบไฟชาร์จ
 • P2503 เเรงเคลื่อนไฟฟ้าระบบไฟชาร์จ ต่ำ
 • P2504 เเรงเคลื่อนไฟฟ้าระบบไฟชาร์จ สูง
 • P2505 สัณไฟเข้าEcm/Pcm power โมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลกทริค
 • P2506 การทำงานสัณไฟเข้าEcm/Pcm power โมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลกทริค
 • P2507 สัณไฟเข้าEcm/Pcm power โมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลกทริค ต่ำ
 • P2508 สัณไฟเข้าEcm/Pcm power โมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลกทริค สูง
 • P2509 สัณไฟเข้าEcm/Pcm power โมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลกทริค ขาดช่วง
 • P2510 การทำงานวงจรรับรู้รีเลย์Ecm/Pcm power โมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลกทริค
 • P2511 วงจรรับรู้รีเลย์Ecm/Pcm power โมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลกทริค ขาดช่วง
 • P2512 วงจรบันทึกค่าระเอียด เปิด
 • P2513 วงจรบันทึกค่าระเอียด ต่ำ
 • P2514 วงจรบันทึกค่าระเอียด สูง
 • P2515 วงจรเซนเซอร์ความดันน้ำยาเเอร์คอมเพรสเซอร์ “B”
 • P2516 การทำงานวงจรเซนเซอร์ความดันน้ำยาเเอร์คอมเพรสเซอร์ “B”
 • P2517 วงจรเซนเซอร์ความดันน้ำยาเเอร์คอมเพรสเซอร์ “B” ต่ำ
 • P2518 วงจรเซนเซอร์ความดันน้ำยาเเอร์คอมเพรสเซอร์ “B” สูง
 • P2519 วงจรคอมเพรสเซอร์ “A”
 • P2520 วงจรคอมเพรสเซอร์ “A” ต่ำ
 • P2521 วงจรคอมเพรสเซอร์ “A” สูง
 • P2522 วงจรคอมเพรสเซอร์ “B”
 • P2523 วงจรคอมเพรสเซอร์ “B” ต่ำ
 • P2524 วงจรคอมเพรสเซอร์ “B” สูง
 • P2525 วงจรรับรู้ความดันถังเเวคคั่น
 • P2526 การทำงานวงจรรับรู้ความดันถังเเวคคั่ม
 • P2527 วงจรรับรู้ความดันถังเเวคคั่น ต่ำ
 • P2528 วงจรรับรู้ความดันถังเเวคคั่น สูง
 • P2529 วงจรรับรู้ความดันถังเเวคคั่น ขาดช่วง
 • P2530 วงจรตำเเหน่ง RUN สวิทช์จุดระเบิด
 • P2531 วงจรตำเเหน่ง RUN สวิทช์จุดระเบิด ต่ำ
 • P2532 วงจรตำเเหน่ง RUN สวิทช์จุดระเบิด สูง
 • P2533 วงจรตำเเหน่ง RUN/Start สวิทช์จุดระเบิด
 • P2534 วงจรตำเเหน่ง RUN/Start สวิทช์จุดระเบิด ต่ำ
 • P2535 วงจรตำเเหน่ง RUN/Start สวิทช์จุดระเบิด สูง
 • P2536 วงจรต่ำเเหน่ง ACCESSORY สวิทช์จุดระเบิด
 • P2537 วงจรต่ำเเหน่ง ACCESSORY สวิทช์จุดระเบิด ต่ำ
 • P2538 วงจรต่ำเเหน่ง ACCESSORY สวิทช์จุดระเบิด สูง
 • P2539 วงจรเซนเซอร์ระบบความดันต่ำน้ำมันเช์้อเพลิง
 • P2540 การทำงานวงจรเซนเซอร์ระบบความดันต่ำน้ำมันเช์้อเพลิง
 • P2541 วงจรเซนเซอร์ระบบความดันต่ำน้ำมันเช์้อเพลิง ต่ำ
 • P2542 วงจรเซนเซอร์ระบบความดันต่ำน้ำมันเช์้อเพลิง สูง
 • P2543 วงจรเซนเซอร์ระบบความดันต่ำน้ำมันเช์้อเพลิง ขาดช่วง
 • P2544 สัณญาณเเรงบิด mri (Managemcnt Requast input ) “A”
 • P2545 การทำงานสัณญาณเเรงบิด mri (Managemcnt Requast input ) “A”
 • P2546 สัณญาณเเรงบิด mri (Managemcnt Requast input ) “A” ต่ำ
 • P2547 สัณญาณเเรงบิด mri (Managemcnt Requast input ) “A” สูง
 • P2548 สัณญาณเเรงบิด mri (Managemcnt Requast input ) “B”
 • P2549 การทำงานสัณญาณเเรงบิด mri (Managemcnt Requast input ) “B”
 • P2550 สัณญาณเเรงบิด mri (Managemcnt Requast input ) “B” ต่ำ
 • P2551 สัณญาณเเรงบิด mri (Managemcnt Requast input ) “B” สูง
 • P2552 วงจรปีกผีเสื้อ/หยุดน้ำมัน
 • P2553 การทำงานวงจรปีกผีเสื้อ/หยุดน้ำมัน
 • P2554 วงจรปีกผีเสื้อ/หยุดน้ำมัน ต่ำ
 • P2555 วงจรปีกผีเสื้อ/หยุดน้ำมัน สูง
 • P2556 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ระดับความหล่อเย็นเครื่องยนต์
 • P2557 การทำงานวงจรสวิทช์/เซนเซอร์ระดับความหล่อเย็นเครื่องยนต์
 • P2558 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ระดับความหล่อเย็นเครื่องยนต์ ต่ำ
 • P2559 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ระดับความหล่อเย็นเครื่องยนต์ สูง
 • P2560 ระดับความหล่อเย็นเครื่องยนต์ ต่ำ
 • P2600 วงจรควบคุมหล่อเย็น เปิด
 • P2601 การทำงานวงจรควบคุมปั๊มหล่อเย็น
 • P2602 วงจรควบคุมปั๊มหล่อเย็น ต่ำ
 • P2603 วงจรควบคุมปั๊มหล่อเย็น สูง
 • P2604 การทำงานวงจรอุ่นไอดี “A”
 • P2605 วงจรอุ่นไอดี “A” เปิด
 • P2606 การทำงานวงจรอุ่นไอดี “B”
 • P2607 วงจรอุ่นไอดี “B” ต่ำ
 • P2608 วงจรอุ่นไอดี “B” สูง
 • P2609 การทำงานระบบอุ่นไอดี
 • P2610 การทำงานไทม์ ECM/PCM โมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลคทริค/ภายในเครื่องยนต์ปิด
 • P2611 วงจรควบคุมวาวล์จ่ายน้ำยาเเอร์คอมเพรสเชอร์ เปิด
 • P2612 วงจรควบคุมวาวล์จ่ายน้ำยาเเอร์คอมเพรสเชอร์ ต่ำ
 • P2613 วงจรควบคุมวาวล์จ่ายน้ำยาเเอร์คอมเพรสเชอร์ สูง
 • P2614 วงจรสัณญาณจ่ายไฟตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยว เปิด
 • P2615 วงจรสัณญาณจ่ายไฟตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยว ต่ำ
 • P2616 วงจรสัณญาณจ่ายไฟตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยว สูง
 • P2617 วงจรสัณญาณจ่ายไฟตำเเหน่งเพลาข้อเหวี่ยง เปิด
 • P2618 วงจรสัณญาณจ่ายไฟตำเเหน่งเพลาข้อเหวี่ยง ต่ำ
 • P2619 วงจรสัณญาณจ่ายไฟตำเเหน่งเพลาข้อเหวี่ยง สูง
 • P2620 วงจรจ่ายไฟตำเเหน่งปีกผีเสื้อ เปิด
 • P2621 วงจรจ่ายไฟตำเเหน่งปีกผีเสื้อ ต่ำ
 • P2622 วงจรจ่ายไฟตำเเหน่งปีกผีเสื้อ สูง
 • P2623 วงจรปรับความดันหัวฉีด เปิด
 • P2624 วงจรปรับความดันหัวฉีด ต่ำ
 • P2625 วงจรปรับความดันหัวฉีด สูง
 • P2626 วงจรอ๊อกชิเจนเซนเซอร์ Pumpimg Trim เปิด (เเบงค์1 เซนเซอร์1)
 • P2627 วงจรอ๊อกชิเจนเซนเซอร์ Pumpimg Trim ต่ำ (เเบงค์1 เซนเซอร์1)
 • P2628 วงจรอ๊อกชิเจนเซนเซอร์ Pumpimg Trim สูง (เเบงค์1 เซนเซอร์1)
 • P2629 วงจรอ๊อกชิเจนเซนเซอร์ Pumpimg Trim เปิด (เเบงค์2 เซนเซอร์1)
 • P2630 วงจรอ๊อกชิเจนเซนเซอร์ Pumpimg Trim ต่ำ (เเบงค์2 เซนเซอร์1)
 • P2631 วงจรอ๊อกชิเจนเซนเซอร์ Pumpimg Trim สูง (เเบงค์2 เซนเซอร์1)
 • P2632 วงจรควบคุมป๊มน้ำมันเชือเพลิง “B” เปิด
 • P2633 วงจรควบคุมป๊มน้ำมันเชือเพลิง “B” ต่ำ
 • P2634 วงจรควบคุมป๊มน้ำมันเชือเพลิง “B” สูง
 • P2635 การทำงานไหลต่ำปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง “A”
 • P2636 การทำงานไหลต่ำปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง “B”
 • P2637 สัณญาณเเรงบิด MFS (Management facd Signai) “A”
 • P2638 การทำงานสัณญาณเเรงบิด MFS (Management facd Signai) “A”
 • P2639 สัณญาณเเรงบิด MFS (Management facd Signai) “A” ต่ำ
 • P2640 สัณญาณเเรงบิด MFS (Management facd Signai) “A” สูง
 • P2641 สัณญาณเเรงบิด MFS (Management facd Signai) “B”
 • P2642 การทำงานสัณญาณเเรงบิด MFS (Management facd Signai) “B”
 • P2643 สัณญาณเเรงบิด MFS (Management facd Signai) “B” ต่ำ
 • P2644 สัณญาณเเรงบิด MFS (Management facd Signai) “B” สูง
 • P2645 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “A” (แบงค์1)
 • P2646 การทำงานวงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “A” (แบงค์1) ปิด
 • P2647 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “A” (แบงค์1) เปิด
 • P2648 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “A” (แบงค์1) ต่ำ
 • P2649 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “A” (แบงค์1) สูง
 • P2650 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “B” (แบงค์1) เปิด
 • P2651 การทำงานวงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “B” (แบงค์1) ปิด
 • P2652 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “B” (แบงค์1) เปิด
 • P2653 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “B” (แบงค์1) ต่ำ
 • P2654 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “B” (แบงค์1) สูง
 • P2655 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “A” (แบงค์2) เปิด
 • P2656 การงานวงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “A” (แบงค์2) ปิด
 • P2657 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “A” (แบงค์2) เปิด
 • P2658 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “A” (แบงค์2) ต่ำ
 • P2659 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “A” (แบงค์2) สูง
 • P2660 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “B” (แบงค์2) เปิด
 • P2661 การทำงานวงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “B” (แบงค์2) ปิด
 • P2662 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “B” (แบงค์2) เปิด
 • P2663 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “B” (แบงค์2) ต่ำ
 • P2664 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “B” (แบงค์2) สูง
 • P2700 การทำงานเเรงเสียดทานระบบเกียร์ “A”
 • P2701 การทำงานเเรงเสียดทานระบบเกียร์ “B”
 • P2702 การทำงานเเรงเสียดทานระบบเกียร์ “C”
 • P2703 การทำงานเเรงเสียดทานระบบเกียร์ “D”
 • P2704 การทำงานเเรงเสียดทานระบบเกียร์ “E”
 • P2705 การทำงานเเรงเสียดทานระบบเกียร์ “F”
 • P2706 Shift โซลินอยด์ “F”
 • P2707 การทำงานShift โซลินอยด์ “F” ปิด
 • P2708 Shift โซลินอยด์ “F” เปิด
 • P2709 Shift โซลินอยด์ “F” ไฟฟ้า
 • P2710 Shift โซลินอยด์ “F” ขาดช่วง
 • P2711 กลไกลเกียร์หลุดออกมา
 • P2712 ชุดไฮดรคลิคเพาเวอร์ รั่ว
 • P2713 ควบคุมความดันโซลินอยด์ “D”
 • P2714 การทำงานควบคุมความดันโซลินอยด์ “D” ปิด
 • P2715 ควบคุมความดันโซลินอยด์ “D”เปิด
 • P2716 ควบคุมความดันโซลินอยด์ “D” ไฟฟ้า
 • P2717 ควบคุมความดันโซลินอยด์ “D” ขาดช่วง
 • P2718 ควบคุมความดันโซลินอยด์ “D” เปิด
 • P2719 การทำงานวงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ “D”
 • P2720 วงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ “D” ต่ำ
 • P2721 วงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ “D” สูง
 • P2722 ควบคุมความดันโซลินอยด์ “E”
 • P2723 การทำงานควบคุมความดันโซลินอยด์ “E” ปิด
 • P2724 ควบคุมความดันโซลินอยด์ “E” เปิด
 • P2725 ควบคุมความดันโซลินอยด์ “E” ไฟฟ้า
 • P2726 ควบคุมความดันโซลินอยด์ “E” ขาดช่วง
 • P2727 วงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ “E” เปิด
 • P2728 การทำงานวงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ “E”
 • P2729 วงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ “E” ต่ำ
 • P2730 วงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ “E” สููง
 • P2731 ควบคุมความดันโซลินอยด์ “F”
 • P2732 การทำงานควบคุมความดันโซลินอยด์ “F” ปิด
 • P2733 ควบคุมความดันโซลินอยด์ “F” เปิด
 • P2734 ควบคุมความดันโซลินอยด์ “F” ไฟฟ้า
 • P2735 ควบคุมความดันโซลินอยด์ “F” ขาดช่วง
 • P2736 วงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ “F” เปิด
 • P2737 การทำงานวงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ “F”
 • P2738 วงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ “F” ต่ำ
 • P2739 วงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ “F” สูง
 • P2740 วงจรอุณภูมิมันน้ำมันเกียร์ “B”
 • P2741 การทำงานวงจรอุณภูมิมันน้ำมันเกียร์ “B”
 • P2742 วงจรอุณภูมิมันน้ำมันเกียร์ “B” ต่ำ
 • P2743 วงจรอุณภูมิมันน้ำมันเกียร์ “B” สูง
 • P2744 วงจรอุณภูมิมันน้ำมันเกียร์ “B” ขาดช่วง
 • P2745 เซนเซอร์ความเร็วเพลากลาง “B”
 • P2746 การทำงานเซนเซอร์ความเร็วเพลากลาง “B”
 • P2747 เซนเซอร์ความเร็วเพลากลาง “B” ไม่มีสัณญาณ
 • P2748 เซนเซอร์ความเร็วเพลากลาง “B” ขาดช่วง
 • P2749 เซนเซอร์ความเร็วเพลากลาง “C”
 • P2750 การทำงานวงจรเซนเซอร์ความเร็วเพลากลาง “C”
 • P2751 วงจรเซนเซอร์ความเร็วเพลากลาง “C” ไม่มีสัณญาณ
 • P2752 วงจรเซนเซอร์ความเร็วเพลากลาง “C” ขาดช่วง
 • P2753 วงจรควบคุมหล่อเย็นน้ำมันเกียร์ เปิด
 • P2754 วงจรควบคุมหล่อเย็นน้ำมันเกียร์ ต่ำ
 • P2755 วงจรควบคุมหล่อเย็นน้ำมันเกียร์ สูง
 • P2756 โซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์
 • P2757 การทำงานโซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ ปิด
 • P2758 โซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ เปิด
 • P2759 วงจรไฟฟ้าโซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์
 • P2760 วงจรไฟฟ้าโซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ ขาดช่วง
 • P2761 วงจรไฟฟ้าโซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ เปิด
 • P2762 การทำงานวงจรไฟฟ้าโซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์
 • P2763 วงจรไฟฟ้าโซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ สูง
 • P2764 วงจรไฟฟ้าโซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ ต่ำ
 • P2765 วงจรเซนเซอร์ความเร็วเทอร์บาย “B”
 • P2766 การทำงานวงจรเซนเซอร์ความเร็วเทอร์บาย “B”
 • P2767 วงจรเซนเซอร์ความเร็วเทอร์บาย “B” ไม่มีสัณญาณ
 • P2768 วงจรเซนเซอร์ความเร็วเทอร์บาย “B” ขาดช่วง
 • P2769 วงจรคคอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ ต่ำ
 • P2770 วงจรคคอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ สูง
 • P2A00 การทำงานวงจรเซนเซอร์อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ (เเบงค์1เซนเซอร์1)
 • P2A01 การทำงานวงจรเซนเซอร์อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ (เเบงค์1เซนเซอร์2)
 • P2A23 การทำงานวงจรเซนเซอร์อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ (เเบงค์1เซนเซอร์3)
 • P2A03 การทำงานวงจรเซนเซอร์อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ (เเบงค์2เซนเซอร์1)
 • P2A04 การทำงานวงจรเซนเซอร์อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ (เเบงค์2เซนเซอร์2)
 • P2A05 การทำงานวงจรเซนเซอร์อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ (เเบงค์2เซนเซอร์3)
 • P3400 ระบบกระบอกสูบ
 • P3401 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่1 เปิด
 • P3402 การทำงานวงจรควบคุมไอดี/สูบที่ 1
 • P3403 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่ 1 ต่ำ
 • P3404 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่ 1 สูง
 • P3405 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 1 เปิด
 • P3406 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 1
 • P3407 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 1 ต่ำ
 • P3408 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 1 สูง
 • P3409 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 2 เปิด
 • P3410 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 2
 • P3411 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 2 ต่ำ
 • P3412 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 2 สูง
 • P3413 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 2 เปิด
 • P3414 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 2 ต่ำ
 • P3415 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 2 ต่ำ
 • P3416 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 2 สูง
 • P3417 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่3 เปิด
 • P3418 การทำงานวงจรควบคุมไอดี/สูบที่3
 • P3419 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่3 ต่ำ
 • P3420 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่3 สูง
 • P3421 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่3 เปิด
 • P3422 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่3
 • P3423 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่3 ต่ำ
 • P3424 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่3 สูง
 • P3425 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่4 เปิด
 • P3426 การทำงานวงจรควบคุมไอดี/สูบที่4
 • P3427 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่4 ต่ำ
 • P3428 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่4 สูง
 • P3429 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่4 เปิด
 • P3430 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่4
 • P3431 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่4 ต่ำ
 • P3432 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่4 สูง
 • P3433 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่5 เปิด
 • P3434 การทำงานวงจรควบคุมไอดี/สูบที่5
 • P3435 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่5 ต่ำ
 • P3436 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่5 สูง
 • P3437 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่5 เปิด
 • P3438 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่5
 • P3439 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่5 ต่ำ
 • P3440 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่5 สูง
 • P3441 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่6 เปิด
 • P3442 การทำงานวงจรควบคุมไอดี/สูบที่6
 • P3443 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่6 ต่ำ
 • P3444 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่6 สูง
 • P3445 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่6 เปิด
 • P3446 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่6
 • P3447 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่6 ต่ำ
 • P3448 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่6 สูง
 • P3449 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่7 เปิด
 • P3450 การทำงานวงจรควบคุมไอดี/สูบที่7
 • P3451 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่7ต่ำ
 • P3452 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่7สูง
 • P3453 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่7เปิด
 • P3454 การทำงานควบคุมไอเสีย สูบ ที่7
 • P3455 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่7 ต่ำ
 • P3456 วงจรควบคุมไอเสีย /สูบที่7 สูง
 • P3457 วงจรควบคุมไอเสียสูบที่ 8เปิด
 • P3458 การทำงานควบคุมไอดี /สูบที่ 8
 • P3459 วงจรควบคุมไอดี / สูบที่8 ต่ำ
 • P3460 วงจรควบคุมไอดี / สูบที่8 สูง
 • P3461 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่8 เปิด
 • P3462 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่8
 • P3463 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่8ต่ำ
 • P3464 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่8สูง
 • P3465 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่9เปิด
 • P3466 การทำงานวงจรควบคุมไอดี/สูบที่9
 • P3467 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่9 ต่ำ
 • P3468 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่9 สูง
 • P3469 วงจรควบคุมไอเสีย / สูบที่ 9เปิด
 • P3470 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่9
 • P3471 วงจรควบคุมไอเสียสูบที่ 9 ต่ำ
 • P3472 วงจรควบคุมไอเสียสูบที่ 9 สูง
 • P3473 วงจรควบคุมไอดีสูบที่ 10 เปิด
 • P3474 การทำงานวงจรควบคุมไอดี / สูบที่ 10
 • P3475 วงจรควบคุมไอดี / สูบที่ 10 ต่ำ
 • P3476 วงจรควบคุมไอดี / สูบที่ 10 สูง
 • P3477 วงจรควบไอเสีย / สูบที่ 10 เปิด
 • P3478 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย / สูบที่ 10
 • P3479 วงจรควบไอเสีย / สูบที่ 10 ต่ำ
 • P3480 วงจรควบไอเสีย / สูบที่ 10 สูง
 • P3481 วงจรควบไอดี/สูบที่11
 • P3482 การทำงานวงจรควบไอดี/สูบที่11 เปิด
 • P3483 วงจรควบไอดี/สูบที่11 ต่ำ
 • P3484 วงจรควบไอดี/สูบที่11 สูง
 • P3485 วงจรควบไอเสีย/สูบที่ 11 เปิด
 • P3486 การทำงานวงจรควบไอเสีย/สูบที่ 11
 • P3487 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 11 ต่ำ
 • P3488 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 11 สูง
 • P3489 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่ 12 เปิด
 • P3490 การทำงานวงจรควบคุมไอดี/สูบที่12
 • P3491 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่12 ต่ำ
 • P3492 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่12 สูง
 • P3493 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่12 เปิด
 • P3494 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่12
 • P3495 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่12 ต่ำ
 • P3496 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบ ที่12 สูง
 • P0A00 วงจรเซนเซอร์ อุณภูมิหล่อเย็นมอร์เตอร์ไฟฟ้า
 • P0A01 การทำงานวงจรเซนเซอร์ อุณภูมิหล่อเย็นมอร์เตอร์ไฟฟ้า
 • P0A02 วงจรเซนเซอร์ อุณภูมิหล่อเย็นมอร์เตอร์ไฟฟ้า ต่ำ
 • P0A03 วงจรเซนเซอร์ อุณภูมิหล่อเย็นมอร์เตอร์ไฟฟ้า สูง
 • P0A04 วงจรเซนเซอร์ อุณภูมิหล่อเย็นมอร์เตอร์ไฟฟ้า ขาดช่วง
 • P0A05 วงจรควบคุมปั๊มหล่อเย็นมอเตอร์ไฟฟ้า เปิด
 • P0A06 วงจรควบคุมปั๊มหล่อเย็นมอเตอร์ไฟฟ้า ต่ำ
 • P0A07 วงจรควบคุมปั๊มหล่อเย็นมอเตอร์ไฟฟ้า สูง
 • P0A08 วงจรสถานะภาพ กระเเสไฟฟ้า DC/DC คอมเวิร์ทเตอร์
 • P0A09 วงจรสถานะภาพ กระเเสไฟฟ้า DC/DC คอมเวิร์ทเตอร์ ต่ำ
 • P0A10 วงจรสถานะภาพ กระเเสไฟฟ้า DC/DC คอมเวิร์ทเตอร์ สูง
 • P0A11 วงจรสถานะภาพการทำงาน กระเเสไฟฟ้า DC/DC เปิด
 • P0A12 วงจรสถานะภาพการทำงาน กระเเสไฟฟ้า DC/DC ต่ำ
 • P0A13 วงจรสถานะภาพการทำงาน กระเเสไฟฟ้า DC/DC สูง
 • P0A14 วงจรควบคุมยึดเครื่องยนต์ เปิด
 • P0A15 วงจรควบคุมยึดเครื่องยนต์ ต่ำ
 • P0A16 วงจรควบคุมยึดเครื่องยนต์ สูง
 • P0A17 วงจรเซนเซอร์ทอร์ค มอร์เตอร์
 • P0A18 การทำงานวงจรเซนเซอร์ทอร์คมอร์เตอร์
 • P0A19 วงจรเซนเซอร์ทอร์คมอร์เตอร์ ต่ำ
 • P0A20 วงจรเซนเซอร์ทอร์คมอร์เตอร์ สูง
 • P0A21 วงจรเซนเซอร์ทอร์คมอร์เตอร์ ขาดช่วง
 • P0A22 วงจรเซนเซอร์ทอร์คเยนเนอเรเตอร์
 • P0A23 การทำงานวงจรเซนเซอร์ทอร์คเยนเนอเรเตอร์
 • P0A24 วงจรเซนเซอร์ทอร์คเยนเนอเรเตอร์ ต่ำ
 • P0A25 วงจรเซนเซอร์ทอร์คเยนเนอเรเตอร์ สูง
 • P0A26 วงจรเซนเซอร์ทอร์คเยนเนอเรเตอร์ ขาดช่วง
 • P0A27 วงจรเพาเวอร์เเบตเตอร์รี่ ปิด
 • P0A28 วงจรเพาเวอร์เเบตเตอร์รี่ เปิด
 • P0A29 วงจรเพาเวอร์เเบตเตอร์รี่ สูง
 • U0001 การติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN RUS
 • U0002 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN BUS
 • U0003 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN BUS+ เปิด
 • U0004 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN BUS+ ต่ำ
 • U0005 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN BUS+ สูง
 • U0006 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN BUS- เปิด
 • U0007 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN BUS- ต่ำ
 • U0008 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN BUS- สูง
 • U0009 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN BUS- ลัดวงจรที่ Bus +
 • U0010 การติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS
 • U0011 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS
 • U0012 การติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS + เปิด
 • U0013 การติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS + ปิด
 • U0014 การติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS + สูง
 • U0015 การติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS – เปิด
 • U0016 การติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS – ต่ำ
 • U0017 การติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS – สูง
 • U0018 การติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS – ลัดวงจรที่ BUS+
 • U0019 การติดต่อสือสารความเร็วต่ำ CAN BUS
 • U0020 การทำงานติดต่อสื่อสารความเร็ว ต่ำ CAN BUS
 • U0021 การติดต่อสือสารความเร็วต่ำ CAN BUS + เปิด
 • U0022 การติดต่อสือสารความเร็วต่ำ CAN BUS + ปิด
 • U0023 การติดต่อสือสารความเร็วต่ำ CAN BUS + สูง
 • U0024 การติดต่อสือสารความเร็วต่ำ CAN BUS – เปิด
 • U0025 การติดต่อสือสารความเร็วต่ำ CAN BUS – ต่ำ
 • U0026 การติดต่อสื่อสารความเร็วต่ำ CAN BUS – สูง
 • U0027 การติดต่อสื่อสารความเร็วต่ำ CAN BUS – ลัดวงจรที่ BUS+
 • U0028 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A
 • U0029 การทำงานการติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A
 • U0030 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A + เปิด
 • U0031 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A + ปิด
 • U0032 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A + สูง
 • U0033 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A – เปิด
 • U0034 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A – ต่ำ
 • U0035 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A – สูง
 • U0036 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A – ลัดวงจรที่BUS+
 • U0037 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B
 • U0038 การทำงานการติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B
 • U0039 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B+เปิด
 • U0040 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B+ต่ำ
 • U0041 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B+ สูง
 • U0042 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B- เปิด
 • U0043 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B- ต่ำ
 • U0044 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B- สูง
 • U0045 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B- ลังวงจรที่ BUS B+
 • U0046 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C
 • U0047 การทำงานการติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C
 • U0048 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C + เปิด
 • U0049 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C + ต่ำ
 • U0050 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C + สูง
 • U0051 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C-เปิด
 • U0052 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C-ต่ำ
 • U0053 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C-สูง
 • U0054 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C -ลัดวงจร BUS+
 • U0055 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D
 • U0056 การทำงานการติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D
 • U0057 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D + เปิด
 • U0058 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D + ต่ำ
 • U0059 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D + สูง
 • U0060 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D – เปิด
 • U0061 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D – ต่ำ
 • U0062 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D – สูง
 • U0063 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D – ลัดวงจรBUS D +
 • U0064 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E
 • U0065 การทำงานการติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E
 • U0066 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E +เปิด
 • U0067 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E + ต่ำ
 • U0068 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E + สูง
 • U0069 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E – เปิด
 • U0070 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E – ต่ำ
 • U0071 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E – สูง
 • U0072 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E – ลัดวงจรที่ BUS D +
 • U0073 การติดต่อสื่อสารควบคุมโมดุล BUS OFF
 • U0100 ไม่สารมารถติดต่อสือสารกับ โมดุลควบคุมเครื่องยนต์ / อีเลคทริค (ECM/PCM)”A”
 • U0101 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับโมดุลควบคุมระบบเกียร์ (TCM)
 • U0102 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Transfer Cace Control module
 • U0103 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Gear Shift Module
 • U0104 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมความเร็ว
 • U0105 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมหัวฉีด
 • U0106 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ไมดุลควบคุมหัวเผา
 • U0107 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ไมดุลควบคุมปีกผีเสื้อ
 • U0108 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ไมดุลควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
 • U0109 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ไมดุลควบคุมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง
 • U0110 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ไมดุลควบคุมมอร์เตอร์ขับ
 • U0111 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ไมดุลควบคุมพลังงานเเบตรี่”A”
 • U0112 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ไมดุลควบคุมำพลังงานเเบตรี่”B”
 • U0113 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ชุดควบคุมข้อมูลไอเสีย
 • U0114 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมคลัทช์ขับ4ล้อ
 • U0115 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ECM/PCM “B”
 • U0121 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมระบบเบรค ABS
 • U0122 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมขับเคลื่อนรถยนต์
 • U0123 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลเซนเซอร์ Yaw RAte
 • U0124 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลเซนเซอร์คันเร่ง
 • U0125 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลเซนเซอร์คันเร่งหลายเพลา
 • U0126 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลเซนเซอร์มุมมองศาพวงมาลัย
 • U0127 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมความดันยางล้อ
 • U0128 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมเบรคมือ
 • U0129 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมควบคุมระบบเบรค
 • U0130 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมพวงมาลัย
 • U0131 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมพวงมาลัยเพาเวอร์
 • U0132 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมระดับการขับ
 • U040 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมตัวถัง
 • U0141 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมตัวถัง “A”
 • U0142 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมตัวถัง “B”
 • U0143 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมตัวถัง “C”
 • U0144 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมตัวถัง “D”
 • U0145 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมตัวถัง “E”
 • U0146 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Gateway “A”
 • U0147 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Gateway “B”
 • U0148 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Gateway “C”
 • U0149 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Gateway “D”
 • U0150 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Gateway “E”
 • U0151 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม Restraints
 • U0152 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม Restraints (ข้างซ้าย)
 • U0153 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม Restraints (ข้างขวา
 • U0154 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม Oecupant Sening
 • U0155 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมไฟเเสดงบนเเผงหน้าปทัม์
 • U0156 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ข้อมูลส่วนกลาง “A”
 • U0157 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ข้อมูลส่วนกลาง “B”
 • U0158 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Head Up Display
 • U0159 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม Parking Assist
 • U0160 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมเสียวดังเตือน
 • U0161 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม Campass
 • U0162 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม navigation Display
 • U0163 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม navigation Control
 • U0164 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม ฮีตเตอร์ เเละ ความเย็น
 • U0165 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม ฮีตเตอร์ เเละ ความเย็น (หลัง)
 • U0166 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม ช่วยอุ่นร้อน
 • U0167 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม Vehicle lmmobillzer
 • U0168 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม ความปลอดภัยรถยนต์
 • U0169 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม หลังคาซันรูฟ
 • U0170 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม “Restraints system Sensor A”
 • U0171 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม “Restraints system Sensor B”
 • U0172 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม “Restraints system Sensor C”
 • U0173 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม “Restraints system Sensor D”
 • U0174 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม “Restraints system Sensor E”
 • U0175 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม “Restraints system Sensor F”
 • U0176 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม “Restraints system Sensor G”
 • U0177 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม “Restraints system Sensor H”
 • U0178 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม “Restraints system Sensor I”
 • U0179 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม “Restraints system Sensor J”
 • U0180 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม ไฟส่องสว่างอัตโนมัติ
 • U0181 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม ระดับดวงไฟใหญ่
 • U0182 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม ระดับดวงไฟ หน้า
 • U0183 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม ระดับดวงไฟ หลัง
 • U0184 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ วิทยุ
 • U0185 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม เสาอากาศ
 • U0186 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ เเอมปิฟายวิทยุ
 • U0187 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม การเล่น/เปลี่ยน เเผ่นCD Digiitel “A”
 • U0188 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม การเล่น/เปลี่ยน เเผ่นCD Digiitel “B”
 • U0189 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม การเล่น/เปลี่ยน เเผ่นCD Digiitel “C”
 • U0190 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม การเล่น/เปลี่ยน เเผ่นCD Digiitel “D”
 • U0191 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ทีวี
 • U0192 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ pc computer คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
 • U0193 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม วิทยุดิจิตอลส่วนตัว
 • U0194 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม วิทยุดิจิตอล “A”
 • U0195 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม วิทยุดิจิตอล “B”
 • U0196 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ความบันเทิงเบาะนัง หลัง
 • U0197 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมโทรสัพ
 • U0198 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลโทรศัพร์อัตโนมัติ
 • U0199 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมประตู “A
 • U0200 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมประตู “B”
 • U0201 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมประตู “C”
 • U0202 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมประตู “D”
 • U0203 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมประตู “E”
 • U0204 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมประตู “F
 • U0205 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมประตู “G”
 • U0206 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม Folding Top
 • U0207 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมการเคลื่อน เปิด ปิด หลัง คา
 • U0208 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมเบาะนัง “A”
 • U0209 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมเบาะนัง “B”
 • U0210 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมเบาะนัง “C’
 • U0211 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมเบาะนัง “D”
 • U0212 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมคอพวงมาลัย
 • U0213 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมกระจกมองหลังข้าง
 • U0214 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ รีโมทการทำงาน
 • U0215 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ สวิทช์ประตู “A”
 • U0216 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ สวิทช์ประตู “B”
 • U0217 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ สวิทช์ประตู “C”
 • U0218 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ สวิทช์ประตู “D”
 • U0219 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ สวิทช์ประตู “E”
 • U0220 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ สวิทช์ประตู “F”
 • U0221 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ สวิทช์ประตู “G”
 • U0222 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ มอร์เตอร์ประตูหน้าต่าง “A
 • U0223 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ มอร์เตอร์ประตูหน้าต่าง “B”
 • U0224 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ มอร์เตอร์ประตูหน้าต่าง “C”
 • U0225 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ มอร์เตอร์ประตูหน้าต่าง “D”
 • U0226 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ มอร์เตอร์ประตูหน้าต่าง “E”
 • U0227 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ มอร์เตอร์ประตูหน้าต่าง “F”
 • U0228 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ มอร์เตอร์ประตูหน้าต่าง “G”
 • U0229 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลHeated Steering Wheel
 • U0230 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลประตู
 • U0231 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลรู้ฝนตก
 • U0232 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมตวรจจับสิ่งกีดขว้างด้านข้าง (ซ้าย)
 • U0233 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมตวรจจับสิ่งกีดขว้างด้านข้าง (ขว้า)
 • U0234 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมเรียกซ้ำความสดวกสบาย
 • U0235 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับเซนเซอร์รักษาความเร็ว
 • U0300 โมดุลควบคุมซอฟต์เเวร์ไม่รับกัน
 • U0301 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลคทริค (ECM/PCM)
 • U0302 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมระบบเกียร์
 • U0303 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุม Transfer Case
 • U0304 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุม Gear Fhift
 • U0305 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมความเร็ว
 • U0306 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
 • U0307 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมหัวเผา
 • U0308 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมปีกผีเสื้อ
 • U0309 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมจ่ายน้ำมัน
 • U0310 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมปั๊มจ่ายน้ำมัน
 • U0311 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมมอเตอร์ขับ
 • U0312 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมพลังงานเเบตรี่ “A”
 • U0313 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมพลังงานเเบตรี่ “B”
 • U0314 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมคลัทช์ขับเคลื่อน4ล้อ
 • U0315 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมระบบเบรค ABS
 • U0316 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมรถขับเคลื่อน
 • U0317 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมควบคุมเบครมือ
 • U0318 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมเบรค
 • U0319 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมพวงมาลัย
 • U0320 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมพวงมาลัยเพาเวอร์
 • U0321 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมระดับการขับ
 • U0322 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมตัวถัง
 • U0323 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมดวงไฟหน้าปัทม์
 • U0324 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมฮีตเตอร์ เเละ ความเย็น
 • U0325 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมห้องช่วยอุ่นร้อน
 • U0326 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุม lmmoditizer
 • U0327 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมปลอดไฟรถยนต์

 

ที่มาของ Code ทั้งหมด

 

ขออนุญาติ web ต้นทางด้วยครับ สำหรับการแปล Code[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *